Skip to main content

Av Oddvar Tegnander.

Det som er rett om Bibelens englehær er at den ble skapt av Gud for uendelig lenge siden. De tjente Gud den allmektige i hans himmelske verden – før skapelsen av himmelen og jorden. I det øyeblikket universet ble skapt, fikk englene en spesiell oppgave: De skulle være Guds tjenende ånder for å bistå Herren i forbindelse med det skapte univers og den skapte menneskehet. De opptrådte tidlig i bibelhistorien på mange måter i forbindelse med mange av Bibelens kvinner og menn. Nå tenker jeg spesielt på en av Israels dommere, nemlig Gideon, bare for å ta et eksempel.

Da han drev og gjemte kornavlingen for å berge dem for filistrene, åpenbarte en engel seg for ham og fortalte ham at Gud hadde utsett ham til å berge Israels folk fra fiendene. filistrene. Vi vet hva han svarte og hvilke tegn han måtte få før han kunne svare bekreftende på kallet,.

En annen av Israels dommere Samson… Før hans fødsel fikk hans foreldre bud om hans komme inn i denne verden ved en engleåpenbarelse. De fikk klar beskjed hvordan de skulle forholde seg til hans oppdragelse, fordi han skulle være en av Guds utvalgte nasireer. Dette var bare et par eksempler fra GT.

Engleåpenbarelser i NT.

Jeg tenker på scenen på Betlehems marker, da gjeteren var der for å passe på sauene sine midt på natten. Plutselig åpenbartes et kraftig lys fra himmelen- En engel fortalte dem det glade budskap at en Frelser var født i Betlehem, etterfulgt av et mektig englekor, som sang lovsangen, «ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden hos dem som har Guds velbehag, Da spurte Maria engelen om hvordan det skulle skje siden hun «ikke visste av mann.» Da svarte engelen Gabriel at «den Hellige Ånd skal komme over deg. og den høyestes kraft skal overskygge deg, og den som fødes skal bli den hellige Guds enbårne Sønn.»

I NT var det flere ganger at Guds røst ble hørt. Den første gangen var etter at Jesus ble døpt i Jordan av Johannes. Da åpnet himmelen seg over dem, den Hellige Ånd kom over Jesus i en dues skikkelse og ut fra himmelen lød den røst. «Dette er min Sønn den elskede, som jeg har velbehag i.»

Noe lignende skjedde på «Forklarelsens berg» at røsten kom fra himmelen, som en vitnesbyrd på at Jesus virkelig var Guds Sønn.

Det var en engel som vekte Peter med et støt i siden, da han lå og sov mellom to vakthold av soldater. Dagen etter skulle han innfor bødlene for å bli avlivet,. Engelen vekket Peter. Ba han ta på seg skoene og følge ham ut i friheten. Straks falt lenkene av hans føtter og hender og alle dørene og portene. til og med byporten åpnet seg og slapp fangen ut i friheten.

Jeg kunne ha nevnte mange flere eksempler.

Men hva med vår tid?

Jeg har hørt om flere som har hatt besøk av engler. Når det gjelder kona mi og jeg, så kan vi vitne om englebesøk. Det var i Japan for over 40 år siden, Vi var i en misjonærkoferanse ved det hellige fjellet Fuji San. Gutten vår, Frank, var 5 år den gangen, og var blitt angrepet av en feber som var fryktelig høy.

Vi kontaktet lege, vi fikk de andre misjonærene til å salve ham og å be for ham. Ingen ting hjalp. Vi måtte være igjen på hotellet, da de andre misjonærene dro. Vi bestilte sykekupe til Frank på toget, men måtte vente til dagen etter.

Midt på natten ble rommer opplyst av et spesielt lys. Inn i rommet kom en engel. Han stanset hos oss en kort stund, Ingen ting ble sagt, men plutselig utbrøt den feberhete gutten «Mamma, jeg svetter så!» I løpet av et par, tre sekunder svettet Frank ut feberen og var fullstendig feberfri og frisk.

Ingen ting ble sagt mellom engelen og oss. Han forsvant like stille som han kom, og resultatet av «sykebesøket» var et helbredet barn.

Andre har opplevet lignende.

Engler sendt for å beskytte oss.

Da vi for flere år siden kolliderte med en elg, var det helt tydelig at det var en kraft som holdt oppe taket på bilen, slik at elgkroppen ikke skulle falle inn i kupeen.

Mange, mange har kunne fortelle lignende hendelser, hvor det har vært engler involvert i redningsaksjoner., og til det er de sendt til oss som skal arve det evige liv.

Vrangforestillinger.

Noen få ord om enkelte vrangforestillinger. Engler blir sendt oss fra Gud uten at vi behøver å kalle på dem . Som jeg nevnte har vi bare en foreteelse i NT, der et menneske og en engel samtaler med hverandre.

Forøvrig blir vi advart mot engledyrkelse, eller be eller tilbe engler. Apostelen Johannes knelte ned i et syn en gang og ville tilbe dette sendebudet, engelen., Da sa engelen. » Var deg for deg, , bare Gud skal du tilbe,.» Å be til engler og stadig ville henvende seg til engler, vil jeg ligne med avgudsdyrkelse.

Alt som fjerner synet på Jesus, alt som tar fra oss den sanne og rene tilbedelsen er avgudsdyrkelse, og Gud er i mot det. Derfor skal vi være imot det også.

Bare Gud og hans Sønn, Jesus Kristus skal tilbedes i den Hellige Ånd.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply