Skip to main content

I 1958, da jeg var i Amerika, støtte jeg for første gang på denne merkelige, forkvaklede lære. Etter et formiddagsmøte ble jeg buden hjem til middag hos en pastor i staten Island, utenfor New York. Ved middagsbordet ble jeg spurt av en annen pastor, som også var innbudt, om jeg trodde at det fantes tre guder i himmelen. En med langt skjegg, en med mindre skjegg, og en med lite skjegg.

Jeg spurte hva han mente med det. Så svarte han: tror du at finnes tre guder? Så svarte jeg at vet finnes kun en Fader, Sønn, og Den Hellige Ånd, som hver for seg har den gudommelige makt. Så svarte han: du har feil, Aage. Det er bare en gud, og det er ikke tre personer.

Så sa jeg: ja, men var Jesus buktaler da han ble døpt i Jordan? Der det kom en røst fra himmelen som sa: Dette er min sønn, I hvem jeg har velbehag. Likeså da Jesus var med sine disipler på fjellet: dette er min Sønn, I hvem jeg har velbehag. Hør ham! Likeså når han ber sin yppersteprestlige bønn.

Ba han til seg selv, eller til sin Far? Og når han sier i Joh 14, at han skal sende en annen talsmann, han skal ta av mitt og gi til eder.

De ble meget sint, og sa jeg ikke hadde greie på noe. De hadde i grunnen rett, for seg hadde ikke greie på noe av en slik falsk lære. Derfor avbrøt jeg måltidet og tok bussen tilbake til New York.

Vi skal legge merke til at en slik lære vinner som regel innpass hos misfornøyde og mislykkede predikanter, som må finne på noe for å lage noe om seg selv. Derfor vil jeg sende en advarsel mot slike forvirrede predikanter. De opererer gjerne der hvor de vet er masseansamling av folk, og undergraver virksomheten, spesielt blant ungdommer og nyfrelste.

De mener også at å døpe i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, er en katolsk lære. Og så bruker de dette: døpt til Jesus alene. Til det er å si at hverken Faderen, Sønnen eller Den Hellige Ånd har noen gang vært katolikkere.

Når det står Fader i entall, Sønn i entall, og Den Hellige Ånd i entall, så finnes det bare en Fader, en Sønn, og en Den Hellige Ånd. Jeg snakket med en gammel pinsepredikant, William Booth Clibborn, i New York, på den samme tid, og han fortalte meg at han selv hadde hatt den samme lære, og at han gjorde stor skade blant pinsevennene. Men han måtte be Gud om tilgivelse, og det var interessant å samtale med ham.

Mange i dag er rotløse i sitt åndsliv fordi de ikke ernærer seg på en sunn måte av Guds ord. Men de leser alt hva de kan komme over alt religiøst stoff, med villedende lærer som bevirker en villfarende ånd i deres hjerter. De har ikke noen stø kurs i sitt åndsliv, men er over alt og snuser, og godtar hva som helst. Dersom det er et sted hvor møtene er sensasjonelle, så er de der og eter i seg rått og råte, og eier ikke evnen til a skille ut det som ikke er av Gud. Mange har derfor lidd skipbrudds på sin tro.

Masseansamlinger er ikke noe tegn på at det er mere fra Gud, enn vekkelsen ved Sykars brønn, og på veien til Samaria. Gud har aldri hatt tak på massene, han søker det ensomme hjerte. Det finnes 5-600 millioner katolikker, kanskje flere, men det finnes ingen større villfarelse enn katolisismen. Hverken masseansamling, mirakler, tegn eller under kan hjelpe deg i din ytterste nød. Det er kun troen på den treenige Gud.

Slike forvrengte lærer som den jeg har nevnt her, må du uten skånsel avvise, ha ingenting med dem å gjøre, de vil fullstendig ødelegge ditt åndsliv. Når de hevder at Gud Fader, Sønn og Den Hellige Ånd er en person, så finnes det ingen bibelord som støtter en sådan lære. De tre er ett, og ikke en. Et ektepar er ett, men ikke en. Derfor sa Jesus: jeg vil at I skal være ett, likesom Faderen og Jeg er ett. Ikke en. Kommer slike til deg så avvis dem øyeblikkelig. Hør ikke på et eneste ord av dem.

Derfor gjelder det å holde seg nær til Gud, selv om du skulle komme til å bli helt alene. Du skal møte disse i himmelen der Jesus sitter ved Faderens høyre hand, han sitter ikke ved siden av seg selv:

La derfor Guds ord være lys og lykte for din fot. Amen!

Aage Samuelsen

Author Aage Samuelsen

More posts by Aage Samuelsen

Leave a Reply