Skip to main content

Dette er et alvorlig tema. Spesielt på internett, i blogger og nettsteder, er det mange som villeder eller lar seg forlede, og de vet det ikke en gang selv. Det er lett å la seg lure. Budskap kan ligne det kristne, med samme innpakning, men det stemmer ikke med Bibelens fundament. Det er derfor svært viktig å etterse at alle kilder stemmer med Bibelen.

Felles for dem alle er at de forkaster kristendommens lære om Jesu soningsdød, det som alt står og faller med.
– Alf Somdal

Hvem som helst kan tolke bibelen etter eget skjønn, og mange gjør det dessverre. Det er derimot feil. Når du skal tolke bibelen, så må du be en bønn til Gud om at Han skal rettlede deg. Det er også viktig at et bibelvers blir sett i sammenheng med resten av skriften. Mange plukker ut bibelvers uten å ha lest hele sammenhengen, eller de unnlater det, for at meningen skal framstå som noe annet.

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.
Matt 24, 24

Jeg ser det som min plikt og nødvendighet å advare mot vranglære. Nedenfor følger et lite knippe av trossamfunn vi bør være på vakt mot.

Les mer: Falske profeter og falsk lære

Fremgangsevangeliet
De forkynner en tro på at Gud gir deg en overflod av velsignelser, jordiske goder (penger, god helse) så lenge du tror nok. Det er mer fokus på hva Gud kan gjøre for oss enn hva vi kan gjøre for Ham. Det er mer fokus på å bli rik selv enn å gi videre til andre. Det er lite fokus på syndsforlatelse, Guds vrede og Jesu død på korset.

Jehovas vitner
Bevegelsen ble stiftet i 1881. De har sin egen oversettelse av Bibelen (New World Translation of The Holy Scripture, Brooklyn 1961). På sentrale punkter avviker denne oversettelsen vesentlig fra vanlig, tradisjonelle oversettelser. Det er viktig å være klar over dette når Jehovas vitner taler om sin tro på Bibelen. De mener da deres
egen Bibel. De tror ikke på fortapelsen eller Jesus.

Mormonere
Selv kaller de seg
Jesu Kristi kirke av De Siste Dagers Hellige. Bevegelsen ble stiftet i 1830 av Joseph Smith. Deres hellige skrifter er Bibelen og Mormons bok. Sistnevnte er skrevet av Smith. Fremgang og utvikling er sentralt for mormonerene. De mener at ved den rette utvikling kan menneskene bli guder.

Syvendedagsadventister
Ble stiftet i 1863. De baserer seg på Bibelen, men med en lære som på vesentlige punkter atskiller seg fra de fleste kristne kirkesamfunn. Spesielt bruker de Ellen. G. Whites ord som rådgivende ovenfor bibelen.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply