Skip to main content

Svar: De opprinnelige manuskripter til Bibelens bøker eksisterer ikke lenger. Originalskriftene er gått tapt. Dette gjelder både Det gamle og Det nye testamentets bøker.

Etter hvert som disse skrifter ble gamle, slitte og uleselige, ble en del av dem begravd av jødene. Dette foregikk på den mest høytidelige måte. Andre deler av originalmanuskriptene regner en med ble borte under Guds folks forfølgesestider.

Men dette betyr slett ikke at Guds ord er gått tapt. Gud har gjennom tidene våket over sitt ord. Han har sørget for at vi i dag har bibelteksten nøyaktig slik den opprinnelig ble gitt ved guddommelig inspirasjon.

Når vi nå taler om orginalteksten, mener vi de hebraiske og greske avskrifter. Disse foreligger det nemlig en mengde av. Noe eksakt tall kan neppe oppgis. Men det eksisterer flere tusen eksemplarer av Det gamle testamente. Og minst like mange av Det nye. En stor del av dem oppbevares i dag i de store biblioteker i Europa. I slutten på trehundre- tallet f. Kr. ble Det gamle testamente oversatt til gresk. Et arbeid som ble utført av sytti lærde jøder i Alexandria. Denne oversettelse kalles Septuaginta. Ellers finnes det eldre oversettelser til syrisk og latin.

Selv om de hebraiske og greske håndskrifter ble kopiert og overlevert fra generasjon til generasjon, er det ingen grunn til å frykte for at teksten ikke er korrekt til minste detalj.

De strenge rabbinere overvåket omhyggelig at avskriverne utførte sitt arbeid med pinlig nøyaktighet. Hver bokstav ble telt, og hvert ord ble uttalt høyt før det ble nedskrevet.

En spesiell sort blekk ble benyttet, og det ble skrevet på preparert skinn. Avskriverne måtte følge de strengeste instrukser.

Hver gang de skulle skrive navnet Jahve, for eksempel, måtte de vaske hele sitt legeme. Og forekom det den minste feil, måtte hele skinnrullen annulleres.

Men ville det ikke likevel vært bedre og tryggere om originalma­nuskriptene fremdeles eksisterte? Det skal vi ikke være så sikre på.

Med rette er det blitt påpekt at vi også kan se Guds styrelse i dette at de opprinnelige manuskripter er blitt borte. For hvis disse doku­menter fantes, ville sannsynligvis menneskene tilbedt dem slik de gjorde med kopperslangen på Esekias’ tid (2. Kong. 18, 4). Og dermed ville da selve disse skrifter blitt gjenstand for den rene avgudsdyrkelse.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply