Skip to main content

Til alle tider, og spesielt nu i den senere tid, har det siden Jesu bortrykkelse oppstått personer som med sikkerhet har spådd verdens undergang. Det er dem som med bestemthet hevder å kunne forutse år, måned og dag for når dette skal skje. Til og med disiplene ville gjerne vite hva tegnet på Jesu gjenkomst skulle være.

De spurte Jesus: «Når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme, og på verdens ende? Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Og I skal høre krig og rykter om krig, se til at I ikke lar eder skremme! For det må så skje, men enden er ikke enda, folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.» Matt. 24, 3-7. Men i det 13. vers står det: «Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.»

I dette kapitlet taler Jesus klart om hva som skal gå forut for opprettelsen av Israel som ett rike og som Jesus selv skal være konge over. Det var han bestemt til fra før verdens grunnvoll ble lagt. Her nevnes ikke Jesu gjenkomst, hvor alle de hellige skal hentes hjem. Alt hva Jesus har forutsagt, og som også Johannes så på øen Patmos, om det som skulle komme over jorderiket, så som krig, hunger og pest, men også det som er nevnt i massemedia; – f.eks. katastrofen i Tjernobyl og AIDS, – blir dessverre benyttet som skremmebilder, mens det heller skulle være advarsler først og fremst til dem som går under navnet kristen og som har ansvar for hva de tror på. Gud skremmer ingen til himmelen, men han har satt opp disse ting som advarselsskilt, både for Israel (jødene) og for hedningene.

Jeg har hørt predikanter som skråsikkert har sagt at da og da vil Jesus komme, og med villedende forutsigelser om dommedag som ikke eier fnugg av sannhet i seg. Da de spurte Jesus om når han skulle komme igjen, visste han selv verken dagen eller timen, – hvordan kan da et ynkelig krek av en predikant vite mer enn Jesus selv? De fleste av dem som kaller seg frelst i dag flyr rundt fra sted til sted for å høre prester og predikanter, uten selv å se etter om det stemmer med Guds ord det de sier. Det står om noen i Ap.gj. at de gikk hjem og undersøkte skriftene om det stemte det som ble forkynt dem.

På grunn av alle disse falske forestillingene er det svært mange nervøse mennesker blant de frelste. De er livende redde for Jesu gjenkomst. Det står tydelige advarsler om ikke å la seg skremme. Sett deg rolig ned, les i Guds ord, – ikke kapittel for kapittel. Du skal heller ikke gruble over det du leser, men grunn på hans ord, – gjør som kua, – tygg drøv på det du leser og nyt det til styrke både for ditt innvortes og utvortes menneske. Bry deg ikke om at ikke andre forstår deg, det viktigste er at Gud forstår deg. Så enten det blir krig, jordskjelv, hunger eller Tjernobyl-ulykker her og der, og AIDS-epidemier, enten du lever eller du dør så hører du Herren til, – dersom du er født på ny til et levende håp.

Aage Samuelsen

Author Aage Samuelsen

More posts by Aage Samuelsen

Leave a Reply