Skip to main content

Dersom vi skal gjøre oss håp om å se statskirkeprester og katolikkere i hopetall bli frelst, kan vi ikke ta hensyn til Satans raseri. Det er ikke disse ledere som mennesker vi er imot, men det er den lære de er besatt av som vi må be Gud løse dem ifra. Vi er alle mennesker – utsatt for det samme fra ondskapens åndehær i himmelrommet. Det er derfor vi må ha den himmelsendte Kristusforkynnelsen, som er mektig til å løse ifra alt det som binder dem. Jo mer vi ber Gud om hjelp, jo mer kraft vil han sende. Det må være vårt mål: Å redde mennesker for himmelen.

Siden Paveveldets begynnelse i omkring år 300 og inntil dags dato har den katolske kirke vært Satans mest lydige redskap i kampen mot en himmelsendt vekkelse. Den som kjenner litt til de åndelige sannheter, vet hvordan ondskapens åndehær i himmelrommet i alle årtusener har søkt å bruke mennesker som ikke vil åpne seg for Gud til å hindre den guddommelige kraften å åpenbare seg til full frihet og frelse for alle mennesker.

Satan har evnen til å skape seg om til en lysets engels skikkelse. Han kjenner Gud, men han tapte for Jesus på korset. Han hater mennesker som har kommet i kontakt med den levende Gud og som har fått kjenne evangeliets kraft. Med sine hærførere (demoner) legger han opp råd for å stoppe alt som kan frembringe frigjørelse til mennesker ved å etterligne det som er fra Gud, og det gjør han på en meget smart måte for at det skal se så tilforlatelig ut som overhodet mulig.

Den katolske kirke er et sådant lydig redskap. Dens mangeårige seremonielle ritualer og pavens dominans er noe av det mest avskyelige av Satans religiøse blendverk. Millioner på millioner av mennesker kaster seg i blindhet inn i deres favn og går evig fortapt. Selvfølgelig må den katolske kirke bære et visst preg og snev av kristendom, men det er bare det at den har ikke det minste av guddommelig sannhet i seg. Det er en forførerisk makt som ikke har noe annet å utstaffere seg med enn et tomt kors eller en død Kristus på korset og døde seremonier – med evighetens dødsmaske over seg.

Konger, keisere og fyrster har allerede bøyd kne og hjerte for disse demoniske makter, ja til og med prester og pastorer i nær sagt alle kirkesamfunn bøyer seg i støvet for disse demoner. I land etter land hvor den katolske kirke dominerer bildet er fattigdom, krig og opprør en del av hverdagen, mens de selv hoper seg opp milliarder på milliarder og enda flere milliarder. Gull, sølv og edelstener av alle slag skjuler seg bak Vatikanets grusomme fasader. Politikere – uansett parti – våger ikke å ta til gjenmæle mot historiens råtneste spill med menneskeliv. Tilbedelsen av jomfru Maria savner ethvert bibelsk grunnlag. Pavens tittel som ”Hans Hellighet” er et at Satans falskeste smykker som han dekorerer sine med. Det er umulig for dem som ikke har fått oppleve gjenfødelsens krefter i seg å ta til gjenmæle mot denne djevelske råttenskapen, fordi deres åndelige kapasitet er mindre enn null.

Paven er forløperen til verdens største despot: Antikrist. Den politiske aktivitet som nu gjør seg gjeldende over hele verden, er en kamp for å gi et grunnlag for en verdensfred som er dømt til å mislykkes – som også Bibelen sier: ”DET FINNES INGEN FRED FOR DEN UGUDELIGE.” Satan vet at han har liten tid, han vet at han er fortapt. Han vet at demonene aldri kan unngå den evige dom. Hver eneste en som på det minste støtter den katolske kirke har allerede satt fortapelsens stempel på seg selv. Det eneste som kan redde dem fra et evig helvete er at de, mens de lever, vender seg om til sannhetens evangelium, så vil Jesu Kristi Guds Sønns blod rense bort hvert eneste merke av fortapelsens dødsmerke fra deres liv.

Den aktivitet som paven nu utviser, og som han endog prøver å fange Guds Israel med, er ett av de frekkeste og hesligste trekk Satan har gjort mot Guds eiendomsfolk. Derfor må det ropes en advarsel til alle mennesker – uansett rang og stand – mot paven og hans terrorvelde, ja, endog mot å trykke hans hånd og ønske ham velkommen. Gud sa til Lot: ”FLY FOR DITT LIVS SKYLD!” Det gjelder ditt evige være eller ikke være. Møt katolisismen med ropet: JESUS SEIRET OVER ENHVER DEMON, OGSÅ OVER DEN KATOLSKE DEMON!

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply