Skip to main content

Sabatten er en jødisk tradisjon som ble avløst av den nye pakt. Vi er ikke lenger under loven, men under nåden (Rom 6, 14-15). Med Jesus ble sabbaten oppfylt. Jesus sa; «For Menneskesønnen er herre over sabbaten.» (Matt 12, 8).

Som kristne kan vi selv velge hvilke dager vi ønsker å tilbe Herren. Vi kan gjøre det både på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Bare 9 av de 10 bud ble gjeninnsatt (seks i Matt 19, 18 or Rom 13, 9). Å tilbe Gud dekker de tre første budene.

Søndagen er en fin dag å tilbe Gud, da de fleste har fri og trenger hvile, men den er ikke lovpålagt. Hvis den var det, så hadde vi fremdeles vært under loven.

Charles Spurgeon sa, «I am no preacher of the old legal Sabbath. I am a preacher of the Gospel. The Sabbath of the Jew is to him a task; the Lord’s Day of the Christian, the first day of the week, is to him a joy, a day of rest, of peace, and of thanksgiving. And if you Christian men can earnestly drive away all distractions, so that you can really rest today, it will be good for your bodies, good for your souls, good mentally, good spiritually, good temporally, and good eternally.»

Se også: Frihet fra sabbaten

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply