Skip to main content

Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.
Matt 18, 18-20

Dette er et løfte i fra Gud. Hva vi binder eller løser opp på jorden er like effektivt som en bestemmelse i himmelen. Minimumskravet til dette løftet er to mennesker som ber i sammen.

Det er tider hvor vi venter på at Gud skal gjøre noe, men her venter Gud på at vi skal gjøre noe. Initiativet starter med oss. Vi må møte betingelsene som er tosidige. “For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.”.

Hvis man ber om at stengte dører til et misjonsland man er kalt til skal bli åpnet, så ber man om at det skal bli løst fra jorden. Det samme skjer når man ber om at noe skal bli bundet.

Det som bringer oss sammen kan ikke bare være en trosretning eller doktrine. Det må være Jesus.

Det greske ordet for verbet blir “enige” i vers 19 er “sumphoneo” (utales somfånéå). Det er det samme ordet som det engelske ordet symphony kommer fra. På norsk blir det harmoni. Jesus prater ikke om intellektuell harmoni, men om åndelig harmoni.

a-gre’ (sumphoneo, «to be of the same mind,» «to come to a mutual understanding»): This is the sense of the word in Matthew 20:2; John 9:22, and other passages. In Mark 14:56 the word is isos and has the thought not only that their words did not agree, but also that the testimony was not in agreement with or equal to what the law required in such a case. The thought of being equal occurs also in 1 John 5:8.

The figurative use of the word in Matthew 18:19 makes it of special interest. The word there is sumphoneo, from which comes our word symphony, meaning a harmonious blending. (The International Standard Bible Encyclopedia Online).

Når to eller tre er så forenet i ånden at de snakker og ber som en person, så lover Jesus at “alt det to av dere på jorden harmoniserer og ber om, skal de få av min Far i himmelen.”

Den eneste som kan bringe to mennesker i sammen i åndelig harmoni er Den Hellige Ånd. Det skjer kun med de som er fullt engasjert i Ham. Det betyr at de ikke bare ber i harmoni sammen med hverandre, men også sammen med Gud.

På dette grunnlag svarer Gud på bønnen, når den er etter Hans vilje og tid.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

  • Johan Fredrik Garmann sier:

    Hei til deg som leser denne mailen fra meg! Jeg savner et innskudd i v. 19, slik det kommer frem i Bibelselskapets 2011 utgave. Det står det i v. 19: Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden bli enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.
    Hvorfor er ikke den innskutte setningen: hva det enn er, tatt med?

    Takk eller for det som står skrevet på denne siden!

    Hjertelig hilsen Johan Fredrik

Leave a Reply