Skip to main content

Adam og Eva hadde to sønner. Kain og Abel. Da Kain drepte Abel, ble han bannlyst av Gud. Vi leser at Kain levde i sammen med sin kone, men hvor fant han henne?

16 Så drog Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden. 17 Kain levde sammen med sin kone, og hun ble med barn og fødte Hanok. Kain gav seg til å bygge en by og kalte den Hanok etter sin sønn.
1 Mos 4, 16-17

3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
1 Mos 5, 3-5

Kain giftet seg enten med sin søster, kusine eller et annet slektsledd. De første menneskene skulle spre seg og bli mange. Det står at Adam ble hele 930 år. I løpet av flere hundre år ble det mange barn, som igjen fikk barn osv. Det var ikke før innavl ble et genetisk problem, at mennesket fikk et forbud mot incest (3 Mos 18, 6-18).

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply