Skip to main content

I Matt 27, 46 og Mark 15, 34 roper Jesus ut disse ord: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Da Jesus gjorde dette, så oppfylte han Davids profeti i Sal 22, 1. I vers tre får vi et innblikk i hvorfor Gud forlot Jesus på korset: «Jeg roper om dagen, Gud – du svarer ikke, og om natten, men jeg får ikke ro.» Og i vers fire: «Men du er hellig».

En hellig Skaper kan ikke ha samfunn med synd. Da Jesus hang på korset, ble hele verdens synd lagt på ham.  «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» (2 Kor 5, 21; Jes 53, 6).  Jesus ga sitt liv for oss.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply