Skip to main content

Seksuell renhet ble holdt høyt for 3000 år siden, i motsetning til dagens moral. I den aktuelle tiden var datterens velvære og oppdragelse farens ansvar.

Det ble betalt en medgift til brudens far og man kunne forvente at bruden var jomfru. Hvis det motsatte ble oppdaget, så betydde det at noen hadde blitt bedratt og at faren kunne være involvert i bedrageriet.

Hvis han ikke var klar over at datteren hadde syndet, så brakte det skam over ham og familien.

Hun ble ikke steinet fordi hun ikke var jomfru, men fordi hun hadde gjennom ført et bedrag med å fremstå som en jomfru. Vi forsvarer ikke slike hendelser. Vi konstanterer derimot at slik var kulturen for 3000 år siden.

Gud ønsker ikke at noen skal bli steinet. Da fariserene spurte Jesus (Gud) om ikke Moses hadde påbudt at slike (kvinner som hadde vært utro) kvinner skal steines, svarte Jesus: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

13 Når en mann tar seg en hustru og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne 14 og beskylder henne for skammelige ting og setter ut ondt rykte om henne og sier: Denne kvinnen tok jeg til ekte, men da jeg kom nær henne, fant jeg at hun ikke var jomfru!
15- da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med seg ut til porten, til byens eldste 16 og pikens far skal si til de eldste: Jeg ga denne mannen min datter til hustru, men nå har han fått uvilje mot henne, 17 og så beskylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at datteren din ikke var jomfru! – Men her er tegnet på at min datter var jomfru. Så skal de bre ut kledet for de eldste i byen.
18 Og de eldste i byen skal ta mannen og straffe ham. 19 Og de skal ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han har satt ut et ondt rykte om en jomfru i Israel. Og hun skal være hans hustru. Han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever.
20 Men var det sant, dersom piken ikke var jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal steine henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus. Slik skal du utrydde det onde hos deg. (5 Mos 22, 13-21).

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply