Skip to main content

Spørsmål: I GT står det at Gud lagde planter før han lagde solen. Tror du det virkelig er sant?

Svar: Før solen ble skapt, var Gud lyset. Planter kan også overleve en hel dag uten lys. En kjent mann sa; Folk som ikke kjenner bibelen, leser den som regel ikke, og når de leser den, så skjer det uten bønn om lys og hjelp og i en uforsonlig og dømmende ånd.

Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet. (Åp 22, 5)

For øvrig er Skriftens selvvitnesbyrd meget klart i 1 Pet 1, 21 : For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud. Derfor går vi alltid til Bibelen i full visshet om at den er Guds ord og at hele Skriften er innblåst av Gud (2 Tim 3, 16-17).

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply