Skip to main content

De som sier at deres gud aldri ville skape et helvete, har rett, for den gud har aldri eksistert. De har laget seg en avgud som passer deres eget formål og fantasi.

Bibelen kaller det avgudsdyrkelse.

Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10). Den sanne Gud, både kan og har skapt fortapelsen for de som avviser frelsen.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

 • Trond sier:

  Ønsker du at noen du kjenner til skal havne i helvete? Jeg er litt skeptisk til kristne mennesker, inkvisisjon/ heksebrenning osv, men jeg skal la tvilen komme deg til gode: Jeg tror ikke du personelig ønsker at noen skal komme til helvete. Selv så er helvete min minste bekymring, men om det fantes så ville jeg ikke ha kunnet sende noen til et slikt sted, om jeg hadde makt til det. Spesielt ikke for bare å ha syndet ved ikke å tro!!! For å bruke noe liknende din egen form for logikk:Gud er kjærlighet derfor er det en selvmotsigelse at han skal kunne være ondere/mere hevngjerrig enn meg/deg, ergo finnes ikke helvete, eller så er ikke Gud kjærlighet.

  • Vår målestokk over godthet er ikke den samme som Gud. Gud krever moralsk perfeksjon, og det kan ingen av oss gi Ham. Gud er så god, at han vil straffe voldtektsforbrytere og mordere, tyver, løgnere, avgudsdyrkere, gudsbespottere, horebukker og ekteskapsbrytere. Stedet for straffen kalles helvetet.

   Han vil til og med straffe de som bare ønsket å drepe eller voldta, men som aldri gjorde det. Han advarer med at hvis vi hater noen, så begår vi drap i våre hjerter. Hvis vi ser på en mann eller kvinne med lyst, så har vi allerede vært utro i våre hjerter.

   Mange ser for seg helvetet som et sted hvor syndere kan begå syndfylle nytelser, men Jesus sa at helvetet er et sted med evig pine, hvor “Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.” (Mark 9, 45-49).

   Vi har en tendens til å glemme hva smerte er når vi ikke opplever den. Kan du forestille deg hvor forferdelig det er å være i pine, uten håp eller redning?

   Mange mennesker blir gale hvis de blir isolert i en lang tid uten kontakt med omverden. Forestill deg hvor forferdelig det vil være hvis Gud inndro de tingene vi holder av så kjært – vennskap, kjærlighet, farge, lys, fred, glede, latter og sikkerhet?

   Helvete er ikke bare en plass adskilt i fra Gud, men det er også en straff for synd. Det er bokstavelig talt en evig tortur. Det er derfor Bibelen advarer nettopp mot dette, og den sier at “Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!” (hebr 10, 31).

   Men har jeg ikke fått tilgivelse og er det ikke nok å bare tro og be til Jesus? Nei. Tenk deg hvis du står foran en ærlig og rettferdig dommer i en rettsal. Du står anklaget for å ha kjørt for fort.

   Du sier: Kan du tilgi meg, Herr Dommer?

   Tror du dommeren, som er rettskaffen, og som bunden til å følge den den norske lov, vil se til sides for det du har gjort? Nei, en god og rettferdig dommer vil dømme deg etter loven.

Leave a Reply