Skip to main content

Det mangler ikke på konspirasjonsteorier rundt dette emnet, men det er to teorier som oftest går igjen. Den første hevder at Jesus tilbragte 17 år i India, før han startet sitt kall for å lære østens hemmeligheter fra Hinduismen og Buddhismens guruer.

Den andre teorien hevder at Jesus ikke ble korsfestet, eller overlevede korsfestelsen, for og så tilbringe de resterende år i India til han ble 120 år. Begge disse teoriene stammer antagelig fra den kasjmirske helgenen ved navnet «Issa» (Jesus).

Det finnes ingen bibelsk støtte for noen av disse konspirasjonsteoriene. Hvis det så var tilfelle, så ville man forvente at hans lære også bar preg av det.

Opp gjennom historien, både før og etter Jesus, har det vært mange som har gjort krav på å være den riktige Messias. Men kun Jesus har oppfylt alle profetiene for den kommende Messias.

Les også: Den matematiske sannsynligheten for at Jesus skulle oppfylle alle profetiene

Holger Kersten, som står bak boken «Jesus Lived in India: His Unknown Life Before and After the Crucifixion», skal visstnok presentere ugjendrivelige beviser for at Jesus var i India.

Det en ikke kan forklare gjennom konspirasjonsteoriene er Jesus’ vidstrakte kunnskap om Toraen. Jesus siterte de hebraiske skrifter til den perfeksjon at han til og med korrigerte de lærde på den tiden.

Problemet med de fleste konspirasjonsteorier er at de er korte på bevis og lange på historie. Den som står bak teorien er far til alle løgnere, Satan (Joh 8, 44).

De fleste studerte den hebraiske lov og skikkene det meste av sitt liv for å inneha den kunnskapen Jesus hadde. Skal vi tro at han tok med seg Det Gamle Testamentets skriftsruller til India, for å studere dem der inn i mellom transendent meditering?

Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av Skriften…
Luk 4, 16

Alle roste ham og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: Lege, leg deg selv! Dere vil si: Vi har hørt om alt du har gjort i Kapernaum; gjør det samme her på ditt hjemsted!» Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted.
Luk 4, 22-24

I tillegg så leser vi i at Jesus både vokste opp i Nasaret og at det var hans hjemby. Menneskene i synagogene kjente godt til Jesus og de visste at han var sønn av Josef.

Alt dette leder oss til konklusjonen at Jesus var i Nasaret inntil han ble døpt. Når det gjelder konspirasjonsteorien om at Jesus ikke døde på korset, så har det blitt avist av både historiske beviser og Bibelen.

 

 


Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply