Skip to main content

Ja. Han har selv sagt det (Joh. 14, 2–3; 18; 28; Matt. 24, 29–30). Englene uttalte det ved hans himmelfart (Apg. 1, 10–11), og apostlene forkynte til stadighet at han skulle komme igjen (1. Tess. 5, 23; 1. Kor. 15, 23; Jak. 5, 7–9; 2. Pet. 1, 16; 3, 1–13; 1. Joh. 2, 28).

Hans komme vil finne sted i to avdelinger:

1) De døde i Kristus skal først oppstå, og deretter blir de hellige som lever, plutselig forvandlet, og sammen med de oppstandne hellige blir de rykket i skyer opp i luften for å møte Herren (1. Tess. 4, 13–18; 1. Kor. 15, 51–55). De feirer så bryllupsfesten med Jesus (Åp. 19, 6–9).

2) Deretter åpenbarer Jesus seg med alle sine hellige for alle mennesker for å knuse antikristens makt og opprette sitt fredsrike i verden (Sak. 14, 4–9; Matt. 25, 31–32; Mark. 8, 38; Åp. 19, 11–16)

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply