Skip to main content

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. » (1. Joh. 5, 10). Deretter «Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.» (Rom. 8, 16). Man vil også straks merke forandringen i vår ytre ferd. Det kan man se derav at vi slutter med syndelivet.

Apostelen Johannes sier: «Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.». Les videre: 1. Joh. 3, 10–22; 1, 6–10; 2, 1–3.

Vi kan altså ikke synde og enda bevare freden i våre hjerter!

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply