Skip to main content

1) Det indre bevis: Man blir «fylt av Den Hellige Ånd». Hjertet kommer i brann og blir fylt med kjærlighet til Gud og vår neste (Rom. 5, 5). Frimodigheten blir større (Apg. 4, 8; 13–31), og Ånden selv, som har fylt hjertetemplet, tar oss i sin tjeneste, virker sine «frukter» i oss og meddeler oss av sine gaver (Gal. 5, 22–23; 1. Kor. 12, 4–11).

2) Det første umiddelbare ytre bevis er som regel tungetale, profetiske ord og lovprisning, men især tungetale. Les Apg. 2, 4; 8, 15–19; 9, 17; 1 Kor. 14, 18; Apg. 10, 46; 19, 6. – I Apg. 10, 46 blir det sagt bestemt at apostelen Peter og hans seks venner (jødekristne) ble  overbevist om at Ånden var utgytt også over Kornelius og hans venner, «For de hørte dem tale i tunger og prise Gud».

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply