Skip to main content

Ja, både ved direkte profetier og ved forbilder.

1. Profetier: Jes. 53, 4–12; Sal. 22, 1–8; Sak. 13, 7 m. fl. steder.
2. Forbilder: Den jødiske gudstjeneste, det daglige offer (2. Mos. 29, 38–46) og det store forsoningsoffer en gang om året var en stadig minnelse og forutsigelse om den fullkomne yppersteprest, Jesus, og det fullkomne, offer, som han skulle frembære i tidens fylde (Hebr. 9, 7–12).

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply