Spørsmål til muslimer: Kan en profet som regnes som stor i Islam, lyve?

Hvis Jesus er en stor profet i henhold til Islam, en profet som ikke kan lyve, hvordan står dette til med at Jesus sa:

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» i John 14, 6?

At bibelen har blitt forandret eller korruptert faller til grus ved at både arkeologiske oppdagelser i Qumran hule 7 stadfester nytestamentlige skrifters tidlige tilblivelse og autentiet, men man kan også sammenlignede grunntekstene opp imot hverandre for å se om det eksisterer forandringer.

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.