Skip to main content

Det er mitt håp at denne boken kan bidra til å gi en samlet presentasjon og framstilling av vår kristne tro, slik vi finner den hos de fleste pinsevenner i verden i dag.

Hvis vi ser på pinsevennene under ett i verden, representerer de nå verdens største protestantiske trossamfunn. Når vi tar i betraktning at pinsevennene fikk sine første menigheter i begynnelsen av dette århundre, forstår vi at det viser en vekst uten sidestykke i kirkehistorien. Vi trenger alle å ha en solid grunnvoll for vår kristne tro, så vi kan leve og dø i trygghet. – I denne forvirringens tid må vi vite hva vi står for, hvorfor vi står for dette, og hvor det står skrevet i Bibelen.- Alf Somdal

Det er et stort og grundig arbeid forfatteren har lagt ned i denne bok. Verket er preget av bibeltroskap, og er en omfatende gjennomgang av vårt kristne trosgrunnlag. Bibelverket vil være en kilde til kunnskap og velsignelse for forkynnere og den personlige bibelleser. Den vil også være utmerket til bruk for bibelskoler, folkehøgskoler og bibelstudiegrupper. – Morgan Kornmo

Tilgjengelig fra Hermon forlag.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply