Skip to main content

Gudstroen må skapes, og ikke av andre enn Gud selv, og det skjer ved Guds eget ord og Den Hellige Ånd. Apostelen Paulus skriver i Rom 10,17: “Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.”

“Troen kommer,” stod det. Vi kommer ikke til troen, men troen kommer til oss, skapes i oss ved Ordets og Åndens hjelp. Derfor står og faller vårt trosliv med i hvilken grad Guds ord og Den Hellige Ånd får prege livet vårt, i hvilken grad vi tar tid til det og gir det makt i vårt liv.

En bonde kan til eksempel eie mye og god jord. Han kan oppleve den mest håpefulle vår, han kan ha rikelig med både sol og regn. Bonden kan ha all verdens leksika om landbruk i sin bokhylle, men like fullt ha tomme lader når høsten kommer. Hvorfor?

Det er en livets lov at den som ikke sår, heller ikke kan høste, men den som sår den gode sæd, kan regne med å høste mange foll. Bonden behøver så visst ikke å få i stand all verdens bråk og spetakkel for å få jorden til å spire og gro. Han behøver ikke skrike og rope, behøver ikke gå hvitknoket og rastløs omkring for å presse og forsere fram resultatene. Bonden har i grunnen bare ett å gjøre. Det er å få sæden i jorden i rett tid, og når det er gjort, må naturens egen lov ta hånd om fortsettelsen.

Så er det også med troen på Gud som kommer til oss. Apostelen Jakob sier i sitt brev, kap. 5,7: “Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens kostelige grøde, og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn.”

Troen kommer! Den vil komme om du som er ufrelst, vil lese og åpne hjertets jordbunn for Guds ord. Troen vil komme mer og mer. På flere og nye områder i livet vil du merke at troen på Gud vil påvirke deg og gjøre deg annerledes, etter hvert som du ved troen smelter sammen, blir til ett, med Guds ord.

 

Morgan Kornmo

Author Morgan Kornmo

Morgan Kornmo (født 17. april 1925 i Solum, død 26. mars 2010 i Oslo) var pastor, predikant og bibellærer og en av den norske pinsebevegelses mest markante skikkelser. Morgan Kornmo vokste opp i Porsgrunn, og ble som ung døpt og tillagt menigheten i Porsgrunn. I 1944 ble han utsendt som evangelist, senere virket som hjelpeforstander og pastor (forstander) i flere pinsemenigheter i Norge. Han var aktiv i tjenesten så lenge helsen holdt. Kornmo var en «nasjonal leder», han var klar og tydelige og satte preg og retning for norsk pinsebevegelse. Morgan Kornmo ble 85 år gammel.

More posts by Morgan Kornmo

Leave a Reply