Hvordan bli en kristen?

Hvis ikke sannheten om Jesu død på Golgata blir personlig for den enkelte, så vil den ikke bringe glede og liv. Det er ikke nok, at Kristi død betraktes som en historisk kjensgjerning. Hans lidelse og død må troes som et verk, som har virkning for mitt tilfelle – for ditt.

Forholdet er dette at alle er dødsdømt, og det er kun en ting som kan utfri oss fra dommen, og det er dette at vi går med på Guds betingelse for å utfries og frelses. Hva er så det?

Jo, at vi i vårt hjerte vender oss fra synden, og tror at Jesu blod er blitt utgydt til frelse for oss.

Ikke noe mer?

Nei! – Det er Guds betingelse. Jesu død hjelper kun den som er villig til å tro dette, og gjemme seg i denne faste og sikre hvileplass. Men det står åpent for alle å trenge inn der. “Hvem som vil, kan komme!” – heter det. Frelsen gjelder folk under alle himmelstrøk, av alle stammer og tungemål, av alle farger og av alle aldre, hvor meget de enn har syndet.

Det er ikke gode gjerninger som frelser deg. Det er ikke dåp. Det er ikke det å bare tro. Det er ikke å be en frelsesbønn bare for å prøve Jesus. Det er ikke å gå til et skrifterom. Det er ikke å gå i kirken. Det er ikke det at dine foreldre er kristne. Det er ikke å være religiøs. Det er heller ikke det at du er et godt menneske, for er du virkelig det?

Er du god nok til å komme til himmelen? La oss gå gjennom noen av de ti bud å se. Har du noen gang fortalt en løgn? Hva kalles du da? En løgner. Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg, samme hvor ubetydelig det var? Hva er du da? En tyv. Jesus sa at hver den som ser på et menneske av lyst, har vært utro i sitt hjerte. Har du noen gang sett på et annet menneske med lyst? Da har du begått utroskap i ditt hjerte.

Med vår egen bekjennelse er vi både løgnere, tyver og har begått utroskap i våre hjerter. Det var kun tre av de ti bud. Ingen av oss kan si at vi ikke har syndet imot Gud. Vår målestokk over godhet kan ikke måle seg mot Gud. Vår moral er stadig i forandring (se til moralen i andre verdenskrigs tyskland). Gud krever moralsk perfeksjon, og det er det ingen av oss som kan gi ham.

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10).

Jesus levede et syndefritt liv og tok på seg din og min synd slik at hver den som tror skal få evig liv. Du brøt Guds lov, men Jesus betalte boten. Hva du trenger å gjøre for å komme til himmelen er å bli født på ny (Joh 3, 1-8). Det finnes ingen andre veier å komme til Gud utenom ved Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til hans Far i himmelen uten gjennom ved Ham.

Er du ikke født på ny, så vil du ikke se himmelen. Du vil bli dømt for all din synd og møte et evig helvete. Født på ny blir du kun når du tror på Jesus av hele ditt hjerte og vender deg bort i fra synd. Da vil Gud gi deg et nytt hjerte og innvilge deg evig liv i Hans rike.

Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.
Joh 3, 5-7

Å bli født på ny er en forvandling som Gud som gjør. Av vann kom vi til verden, og av ånd blir vi født på ny. Du vil få et nytt hjerte som ønsker å gjøre det som behager Gud. Det betyr langt i fra at du blir perfekt, for det er det ingen av oss som er. Det er Den Hellige Ånd som hjelper deg med å beseire synd.

Hva du må gjøre er å bekjenne med din munn at Jesus er Herre. Du må be om tilgivelse for at du har syndet imot Gud (se de ti bud) og stole på ham slik du ville ha stolt på en fallskjerm. Da vil Gud gi deg evig liv og glede i Hans rike for all tid.

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Joh 3,16

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
Ef 2,8-10

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10,9-10

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.
1. Joh 1,9

Etter du har tatt imot Jesus, så er det viktig at du begynner å lese Bibelen. Når du leser den så blir du kjent med Gud. Du lærer Ham å kjenne. Lese den hver dag og be om rett forståelse av det du leser. Begynn med Det Nye Testamente, og fortsett til Det Gamle. Finn deg en lokal menighet som har en god forkynnelse, slik at du kan ha fellesskap med andre kristne. Det er viktig for at du skal få utvikle deg videre.

Ett siste råd på veien. Gud har aldri lovet lykke, rikdom eller helbredelse her på jorden, men det betyr ikke at Han ikke kan gi deg det. Det vil alltid bli prøvelser på veien. Vi vil som regel alltid falle før eller siden, men Gud har lovet at Han ikke vil slippe deg ut av Hans hånd. Det er en hel og fullkommen frelse, men vi må omvende oss fra synden og motta Jesus og hans fullbragte nådeverk med levende tro. Det vil si med virkelig tro. En tro som ikke huser tvil. En tro, som går med på alt det samfunnslivet med Jesus bringer, og gleder seg i det.

Just der hvor du er nå og leser disse ord, kan du tro dette. Å, hvis du bare vil tro, så får du den beste tid du noen sinne har opplevd på jorden. Dine synder vil rulle bort fra ditt tyngede hjerte og skjules i Jesu grav. Du selv vil i tro oppstå med Ham til ett nytt liv.

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.