Spørsmål: Da Jesus ble døpt, så sa Gud: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Hadde Gud behag i seg selv?

For å forstå svaret så må man også forstå den kristne doktrine over treenigheten. Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten er én Gud og ikke flere Guder.

Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser. Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen.

Les også: Hva er treenigheten?

Da Jesus ble døpt, så var det Faderen som som talte til sin Sønn.

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.