Skip to main content

For å forstå svaret så må man også forstå den kristne doktrine over treenigheten. Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten er én Gud og ikke flere Guder.

Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser. Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen.

Les også: Hva er treenigheten?

Sønnen sitter med siden av Faderen. Denne metaforen er et utrykk på opphøyelsen av Kristus. Den høyre side er en posisjon av autoritet og ære.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply