Skip to main content

Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg.
Joh 14, 28

Det var som menneske at Jesus talte om sin Far. Jesus hadde to naturer. En gudommelig natur og en menneskelig. Det dreier seg dog ikke om en spaltet personlighet.

Personligheten Jesus Kristus handler om være en sann Gud og sann menneske. Han var både menneske og gudommelig. Som et menneske, hadde Jesus en lavere posisjon enn Faderen.

«Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.» (Hebr 2, 9)

«I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,» (Kol 2, 9).

Han ble et menneske for å dø for mennesket. Det var hans rolle som menneske som var lavere, ikke hans gugddommelighet. Derfor sa Jesus at Faderen er større enn Ham selv.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply