Vitnesbyrd fra Paul Washers kone, Charo Washer.

https://www.youtube.com/watch?v=7_VtvHMJpiU

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.