Skip to main content

Å vandre som Jesus

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde. (1 Joh 2, 3-6)

Alle som sier de kjenner Jesus, må også vandre som Jesus. Jesus var aldri usikker på sin ferd og Han møtte mye større problemer enn det du og jeg møter.

Derfor må heller ikke vi være usikker i vår ferd. Det er så ofte pengeproblemer, depresjon, sykdommer eller samlivsproblemer ødelegger åndslivet for oss, men det trenger ikke være slik.

Jesus var absolutt sikker i sin Fars kjærlighet. Vi kan også være like sikker. Gud elsker oss like høyt som Han elsker Jesus.

Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. (Joh 17, 22-23)

Da kan vi med trygghet vite at Gud vil ta hånd om oss i forskjellige situasjoner, på samme måte som han vernet om Jesus, hvis vi oppfyller de samme betingelsene.

Det betyr ikke at vi aldri kan dø eller ikke bli syke, men det betyr at Gud har en plan for hver og en av oss.

Da Herodes planla å drepe Jesus som baby, så sørget Gud for Ham. Han tok Jesus bort før Herodes kunne finne ham. Gud vil gjøre det samme for oss.

Det var et bestemt tidspunkt for når Jesus skulle gi sitt liv for oss. Gud passet på at ingen ting kunne ramme Jesus før den tid. Gud har også en plan for oss.

Ingen ting kunne skade eller drepe Jesus før hans tid var kommet, slik at det ord som er skrevet skulle bli oppfylt.

«Slik skulle det ord bli oppfylt som han hadde sagt: «Av dem du gav meg, har jeg ikke mistet en eneste.» (Joh 18, 9)

«Dette skjedde for at det skriftordet skulle gå i oppfyllelse: Ikke et ben skal brytes på ham.» (Joh 19, 36)

Hvis det hadde vært svineinfluensa på den tiden, så kunne det ikke rammet Jesus. Det er det samme med oss. Alt i vårt liv har allerede blitt planlagt.

Hvis du ikke tror dette, så lever du i usikkerhet. Hvis du tror på dette, så kan du si som Jesus sa: «Min time er ennå ikke kommet.» (Joh 2, 4)

Gud bevarer oss i bestemte situasjoner, fordi dette er etter hans plan og vilje. Vi er ment til å gjøre Guds arbeid, inntil Han henter oss hjem.

Vi er predestinert. Predestinasjonen (fra det greske ordet proorivzw) er læren om at Gud allerede fra evigheten av, har forutbestemt hvem som skal bli frelst og hendelser som er etter hans vilje og plan.

«for å gjøre det du i din makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje.» Apg 4,28

«29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.» Rom 8, 29-30

«Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten.» 1 Kor 2, 7

«I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,» Ef 1, 5

«I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje.» Ef 1, 11

Vær derfor trygg i at Gud bevarer deg i henhold til hans plan og vilje. Han er alltid med deg.

Zac Poonen

Author Zac Poonen

Zac Poonen er en indisk forkynner og bibellærer. Fra hans virksomhet har det vokst frem en rekke menigheter spredt rundt i India.

More posts by Zac Poonen

Leave a Reply