Skip to main content

Ateisten sier: Du ber meg bevise at Gud ikke eksisterer, bevis du at en usynlig papegøye, rosa elefant eller enhjørning ikke eksisterer!

Ateistene påstår ofte at det er omvendt bevisbyrde å bevise at Gud ikke eksisterer. Saken er rett og slett den at de ikke klarer å bevise at Gud ikke eksisterer, og derfor er de egentlig agnostikere.

Jeg kan derimot bevise at Gud eksisterer. Bevisene jeg har er gode nok for meg selv og milliarder andre mennesker. Mine bevis er basert på historiske fakta, arkeologi, vitnesbyrd, tro, vitenskap, naturlover, filosofi og logikk.

Et vanlig svar man får når man ber ateisten bevise at Gud ikke eksisterer, er at man selv skal bevise at en usynlig papegøye e.l ikke eksisterer.

Ingen problem. Her er et svar som dere kan lime inn, om dere skulle få et lignende spørsmål. Så kan dere se om ateisten kan gjøre det samme om Gud.

For å gjøre det enkelt, så lar jeg UEPE være forkortelsen for den usynlige rosa elefant, blå papegøye eller enhjørning.

FØRST: Jeg tror Gud finnes, at Jesus er hans Sønn, som er Gud selv, kommet til oss i kjøtt og blod, som døde for oss på korset slik at vi skulle få evig liv og tilgivelse, som stod opp fra de døde og reiste opp til Faderen ved hans høyre side.

Les også: Den matematiske sannsynligheten for at Jesus skulle oppfylle alle profetiene.

ANDRE: Jesus er presentert som en historisk person av vel ansette mennesker i både verdslig og religiøse tekster.  UEPE  er kun presentert som en oppdiktet karakter. Jesus er presentert som en ekte person som gjorde krav på å være guddommelig og som utførte utallige mirakler. Disse hendelsene er bevitnet av mennesker med godt et omdømme og har blitt overført til oss som pålitelig: Det Nye Testamentet er 99,5 % ordrett nøyaktig. UEPE er med hensikt, vitende og med vilje, presentert som en oppdiktet karakter.

TREDJE: Intensjonen med forfatterne av evangeliet var å bringe den fysiske realiteten av Jesus til voksne, ansvarsfulle mennesker, mens fremstillingen av UEPE  er påtenkt å underholde fantasien til små barn og ateister. Dette er årsaken til at flertallet av voksne, som er mentaltilregnelige, ikke tror på UEPE.

FJERDE: Det skriftlige angående Jesus er framvist i en historisk, kulturelt, religiøst og politisk kontekst av beviselige navn, hendelser og steder som en integrert del av innholdets kontekst og virkelighet. En historie om UEPE inneholder ikke noen slik integral fremføring.

FEMTE: Det faktum at vi vet at UEPE brukes som eksempel på om det er riktig at ateistene skal bevise at Gud ikke eksisterer, og at vi vet om ingen dokumenterte hendelser hvor UEPE har blitt tatt på fersken i det UEPE har forsøkt å vise seg, utløst alarmer, blitt filmet, forsvunnet inn i skogen eller flydd avgårde i løse luften. Samtidig har vi ingen beviser for at UEPE kan fly.

SJETTE: Under de gitte omstendighetene at evangeliet ble fremstilt og skrevet av individuelle mennesker som kjente Jesus personlig (eller som var under ledelse av de som kjente Ham), at evangeliet er historisk nøyaktig, perfekt overført til oss gjennom kopieringsmetoden, så kan vi anta i det minste at Jesus faktisk var en historisk person. Vi har derimot ingen håndfaste bevis for å etablere troverdigheten til UEPE.

I tillegg mangler vi UEPE’ disipler som reiser rundt i verden for å risikere ens liv, for å bli latterliggjort av religiøse og politiske motspillere, som skrev inspirerte skrifter, utførte mirakler osv. En har rett og slett ikke mye bevis for at UEPE eksisterer, utenom i hodet til små barn (og noen agnostikere).

TILSLUTT: Det hele bunner ned i om noe faktisk kan bevises til å ha eksistert. Det er veldig få personer som bestrider den historiske realiteten om Jesus, og selv om millioner av barn bekrefter at UEPE eksisterer, så vet vi godt at barn ikke kan skille mellom fantasi og fakta – spesielt når foreldrene de stoler på forteller dem at UEPE er ekte.

Når en ateist prøver å forkaste Jesu (Gud) eksistens med å argumentere med UEPE, så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte barnefortellinger.

Se også: Ateisten sier: Du ber meg bevise at Gud ikke eksisterer, bevis du at Julenissen ikke eksisterer!

Jesus var en virkelig historisk person. Han er Gud. UEPE er så klart ikke det.

Så når en ateist sier at det er omvendt bevisbyrde å bevise at Gud ikke eksisterer, så er ikke dette riktig. Det er den som kommer med en påstand, blir konfrontert om sin påstand eller som forsvarer en påstand, som har bevisbyrden.

Det er den som kommer med en påstand og den som angriper en påstand som har bevisbyrden. Jeg har beviser for at Gud eksisterer, da er det opp til ateistene å bevise at Gud ikke eksisterer.

Hvis ateisten ikke klarer det, så kan han ikke lenger kalle seg ateist, for han kan ikke vite alt som er å vite i hele universet. Han er en agnostiker.

Og det er her de fleste ateister hisser seg opp, fordi det rokker ved det tomme vakuumet i deres egen religion, hvor den eneste Gud som finnes er dem selv.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply