Skip to main content

Det er betryggende å vite at vi kan sette vår lit til Gud i alle problemer og utfordringer som vi møter. Når du leser bibelversene, så vær oppmuntret i at det ikke er din egen styrke som er nødvendig, men styrken i fra Gud som han er villig til å gi deg.

Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.
Jes 40, 28-31

Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd. Se, alle som er harme på deg, blir til spott og skam. De som setter seg opp mot deg, går til grunne og blir borte. Dine motstandere finner du ikke om du leter etter dem. De som går til strid mot deg, skal gå helt til grunne. For jeg er Herren din Gud; jeg har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Det er jeg som hjelper deg.»
Jes 41, 10-13

Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans åsyn!
1 Krøn 16, 11

Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Han er min Gud, ham vil jeg love, min fars Gud, ham vil jeg lovsynge.
2 Mos 15, 2

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
Fil 4, 13

For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe om ikke vår Gud? Gud utruster meg med styrke og gjør min ferd uklanderlig. Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene.
Sal 18, 32-34

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.
1 Kor 10, 13

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg da frykte? Herren er et vern om mitt liv, hvem skal jeg da skjelve for?
Sal 27, 1

Vær modige og sterke! Vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke.
5 Mos 31, 6

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Sal 23, 4

For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
2 Tim 1, 7

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply