Skip to main content

Budskap gitt til Bjørg Lohne, 1982.

Budskap fra Jesus til alle Hans barnSer du, mitt barn at stunden er nær.
Derfor i renselsen alltid nu vær!
Se ei tilbake på ting du har gjort,
det som jeg, Jesus, har helt renset bort.

Frykt ei, mitt barn – men se oppad til meg.
Snart kommer dagen, så henter jeg deg.
Si, hvorfor frykter du ennå min venn,
frykter for at du skal bli her igjen?

Du tenker så ofte på ting som har vært,
du tenker på ting som har tynget deg svært.
Men se, jeg deg elsker, jeg utvalgte deg.
Ja, før verdens grunnvoll, var du utvalgt i meg!

Jeg ønsker å si deg, at du er min brud.
Jeg elsker deg høyt og jeg er din Gud!
Så frykt ikke mere, men gled deg i meg,
fordi at jeg elsket og utvalgte deg.

Du står der og undres, og kan ei forstå,
at jeg ville ha deg og elsket deg så.
Men ser du i ordet, så finner du at,
du er min brud og min kjæreste skatt.

Du sier: “O, Jesus, så liten jeg er,
og ofte ulydig, men du har meg kjær.
Så rens meg da Jesus, helt ren i ditt blod.
Du, Jesus alene, er underbar god.”

Jeg utvelger den som slett ingenting er,
som nok blir foraktet av mennesker her.
Men om du foraktes og deg ingen forstår,
så vit jeg har frelst deg, jeg allting formår.

Ty inn til mitt hjerte når stormen er svær,
jeg kan deg bevare og jeg er deg nær.
Jeg går ei fra deg, jeg svikter deg ei,
jeg våker og hjelper og passer på deg.

Så fred være med deg! Ja, det sier jeg,
som døde på korset og banet deg vei.
Jeg tar deg ved hånden og leder deg frem,
inntil du når til det himmelske hjem.

Ja, dette jeg ønsker å si deg, mitt barn:
Når djevelen spenner sitt snedige garn,
ja, selv om du faller – så renser jeg deg.
Jeg vet du vil leve i lyset for meg.

Jeg hører og ser, og jeg vet alt om deg.
Hva andre ei vet – se det kjenner jeg.
Jeg har sett dine tårer når ulydig du var.
Jeg sonet det alt – dine synder jeg bar.

Så innfor sin Fader et sonoffer står,
med hendene utstrakt, jeg bedende står.
I hendene mine – som ble naglet for deg,
står du rettferdig og renset i meg.

Ved Bjørg Lohne, 1982.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply