Skip to main content

Spørsmål: For meg  betyr det å være kristen, muslimsk, buddhist,​ etc lite, for de er alle utspring av noe enda større. Det går en rød tråd gjennom alle religionene og det finnes sannheter og usannheter i dem alle. Jeg bryr meg ikke om hvem som «tilhører hva», så lenge man har det bra med seg selv, finner det man føler man leter etter og kan bruke det i kjærlighet. Alle sitter og skriker om hva som er den «sanne gud», uten å tenke på at det kanskje er den ene og samme «guden» de dyrker… de fleste religioner har enormt mange fellestrekk. Hvis Gud eksisterer, hvorfor kan Han ikke bruke flere religioner? Leder ikke alle veier til Gud?

Det er mange som spør hvorfor kristendommen er den eneste religion som er den sanne. Hvis Gud eksisterer, hvorfor kan Han ikke bruke flere religioner? Leder ikke alle veier til Gud [1. Kan vi helt ut fatte Gud?] ?

Absolutt sannhet

Hvis vi kan se at det finnes sannhet i verden, kan vi også se at det finnes åndelig sannhet. Det at mange tror det er mange veier som leder til Gud, viser at mennesker tror på åndelig sannhet. Men det er ikke alt vi tror er sant, som faktisk er sant.

En felles trossystem kan ikke være sant, hvis de bestrider hverandre på et dypt plan, og sannhet er ikke selvmotsigende.

Religioner bestrider hverandre; derfor kan ikke alle være sanne.

Mormonere lærer at det eksisterer mange guder, og at du kan bli til en gud. Kristendommen lærer at det kun er en Gud, og at du ikke kan bli en Gud. Islam lærer at Jesus ikke er Gud i kjøtt og blod, hvor kristendommen gjør det. Jesus kan ikke både være Gud og ikke være Gud på samme tid. De kan ikke alle være sanne.

Hvis ikke alle kan være sanne, så er det ikke sant at alle leder til Gud. Sannheten motsier ikke seg selv. Gud er ikke forfatteren av kaos (1 Kor 14, 33). Derfor er det rimelig å tro at det kan eksistere en absolutt åndelig sannhet, og at ikke alle trossamfunn kan være sanne uansett om de hevder det. Det må være noe mer enn bare å hevde det.

for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud…
1 Kor 14, 33

Profetier

Selv om det er mange religioner som har profetier, så er ingen som ble oppfylt alle 100% nøyaktig slik som Bibelen forutsa, og ingen av dem peker til en person som Jesus, som gjorde utrolige mirakler. Det Gamle Testamentet var skrevet flere hundre år før Jesus var født, likevel har GT profetert utallige hendelser om Jesus.

Oppfyllelse av profetier kan ha ulike forklaringer. Noen påstår at NT ble skrevet og endret for å få det til å virke ut som Jesus oppfylte GTs profetier (men det finnes ingen bevis over det). Andre hevder at profetiene er så vage at de ikke kan regnes med (men mange av profetiene er ikke vage i det hele tatt).

Ingen annen religiøs leder har dødd foran en skare av vitner og trente henrettere, hatt en voktet grav og oppstått tre dager foran mange mennesker. Oppstandelsen er et bevis for hvem Jesus er og hva Han oppnådde og hva Han hadde satt seg til å gjøre: Å dø for våre synder for hele menneskeheten.

Budda stod ikke opp fra de døde. Muhammed kunne ikke reise de døde. Confucius stod ikke opp fra de døde. Krishna stod ikke opp, osv. Kun Jesus har stått fysisk opp fra de døde, gått på vannet, blitt erklært til å være Gud, og reist mennesker opp fra de døde.

Han har beseiret døden. Hvorfor stole på noen andre? Hvorfor stole på at hvem som helst kan bli holdt av døden, når vi har en Messias som er større enn døden selv?

Religioner

Hvorfor skulle noen stole på kristendommen over f.eks. Islam, Buddhismen, Mormonismen eller New Age?

Det er fordi det finnes absolutte sannheter. Kun i kristendommen er det presise, oppfylte profetier om en kommende Messias. Kun i kristendommen har vi en ekstremt nøyaktig overførsels av øyevitners skildringer (evangelium), slik at vi kan stole på slik det originalt ble skrevet.

Kun i kristendommen har vi en person av Kristus som gjorde krav på å være Gud, utførte utallige mirakler for å bevise Hans guddommelighet, som døde og stod opp etter tre dager, som sa Han var veien, sannheten og livet (Joh 14, 6).

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh 14, 6

Alt dette er lagt til legitimiteten og påliteligheten til kristendommen, som over alle andre religioner, er basert på personen Jesus. Jesus kan ikke være sannheten, hvis andre religioner også er sanne.

Konklusjon

Enten var Jesus sann og alle andre religioner er falske, ellers så er alle religioner sanne og Jesus ikke, men sannheten er ikke selvmotsigende.

Det er ingen andre valg: Jeg ønsker å følge den oppståtte Jesus Kristus.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply