Skip to main content

I 1963 skrev professor Peter Stoner en artikkel i bladet Science Speaks, om den matematiske sannsynligheten for at et menneske skulle oppfylle alle profetiene slik Jesus gjorde, ved hjelp av vitenskapelig sannsynlighetsregning.

Sannsynligheten for at et menneske skal oppfylle 8 av profetiene, fra den dag det ble profetert og fram til i dag er 1 av 10^17 (1 av 100 000 000 000 000 000).

Hvis du legger et 61 cm tykt lag med 10^17 mynter ut over hele staten Texas i USA, og merker en av disse myntene før du legger dem ut, hva er da sannsynligheten for at en blind mann skal finne mynten?

Sannsynligheten er 1 av 10^17

Stoner skriver også at sannsynligheten for at et menneske skal kunne oppfylle 48 av profetiene fra det Gamle Testamentet, slik Jesus gjorde, er 1 av 10^157 (1 av 10 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

Bevisene taler for seg selv (http://sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html). Det er ingen tilfeldighet at Jesus oppfylte alle profetiene. Han var den han sa han var. Han er Gud. Hvis du er uenig utregningene eller resultatet, kan du utføre dine egne kalkuleringer.

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh 14,6

E-bok: Excerpt_from_Science_Speaks_The_Christ_prophecy.pdf

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply