Skip to main content

«Jesus kom ikke først og fremst for å gi oss «det gode liv» i denne verden. Han kom for å gi oss det evige liv her, og i evigheten»

For noen år siden var jeg med i en debatt i NRKs program «Sånn er livet». Emnet var «himmel og helvete», og blant deltakerne var bl.a. en ateist, en biskop og en professor i teologi. Rammen omkring debatten var litt spesiell da biskopen satt i et fly på vei til Island. Jeg sto i en telefonboks i Stavern, mens de andre var i et studio på Marienlyst. Biskopens innlegg ble naturlig nok en monolog.

Et godt stykke ut i debatten sier ateisten at han på tross av sitt fritenkeri måtte si seg enig i den framstillingen som undertegnede ga, nemlig troen på Bibelens lære om en evig fortapelse. «For», sa ateisten, «dersom det finnes en himmel, må det nødvendigvis også finnes et helvete.»

Hvor er evighetsperspektivet?

En global undersøkelse har brakt for dagen at undervisningen om helvete – den evige fortapelsen – er så å si borte fra undervisningen og forkynnelsen i menighetene.

I stedet legges det ensidig vekt på det nærværende – hva kristendommen gir løfter om – «det gode liv» her på jorden. Dermed er evighetsperspektivet radert ut.

Dette er en skjebnesvanger utvikling både for oss kristne og ikke minst for de ufrelste.

Det rokker ved hele hensikten med inkarnasjonen, hvorfor Jesus ble sendt til denne verden for å dø på et kors. Jesus kom ikke først og fremst for å gi oss «det gode liv» i denne verden. Han kom for å gi oss det evige liv her, og i evigheten.

Bibelen er utvetydig.

Bibelen, både GT og NT, er veldig klar på dette område. Det finnes to utganger fra dette livet, ikke tre. Den ugudelige går fortapt og den rettferdige går til Abrahams skjød. Den ugudelige «pines storlig» i dette sted, og ber om noen dråper vann for å svale sin tunge. Den rettferdige har det evig godt i de rettferdiges boliger. Slik fremstilte Jesus de evige tilstandene før han inviterte til paradiset. Det skjedde i forbindelse med hans død og oppstandelse.

Jesus som dommedagspredikant.

Det er Jesus som gir den klareste og mest drastiske undervisning om helvete. Han sier bl.a. at «dersom ditt øye eller din hånd frister deg, (til ugudelige handlinger) da riv øyet ut og hogg armen av. Hvorfor? Jo, fordi det er bedre å gå enøyet eller vanfør inn til livet, enn å havne i et helvete hvor ormer ikke dør og ilden aldri slokkes.

Johannes 3,16 gir klare perspektiver for hvorfor Jesus kom: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Den store, hvite trone.

I Bibelens siste bok leser vi at små og store står for Gud på den store dommens dag – innfor den store hvite trone. Der avsies den avgjørende og siste dom. De som ikke har sine navn oppskrevet i livets bok, blir kastet i ildsjøen.

Videre leser vi at dødsriket, dvs. de som har oppholdt seg i helvete fra tidenes morgen, også blir kastet i ildsjøen. Det betyr at de som av en eller annen årsak ikke tok imot Jesus som sin Frelser ved å tro på ham her i livet, de gikk evig fortapt i dødsriket eller helvete.

Dødsriket, eller helvete, er et foreløpig oppholdssted for de fortapte før de får sin endelige dom og blir kastet i ildsjøen – et sted med uslokkelig ild.

Dette er evighetens realiteter: Det er enten himmel eller helvete. Ingen gyllen middelvei, intet rom for kompromiss. Bibelen lærer ikke om de ugudeliges tilintetgjørelse eller om noe som kalles skjærsild. Det er enten evig samfunn med Gud i himmelen og på den nye jord og i den nye himmel, eller evig adskillelse fra en kjærlig og rettferdig Gud.

Forkynn sannheten!

Vi har et ansvar! Vi må forkynne om både himmel og helvete. Hvis ikke er jeg redd for at denne generasjonens blod skal kreves av våre hender. GT sier at vi må advare den ugudelige. La oss for all del være sannheten tro i kjærlighet og advare med tårer! Det er nemlig sannheten som frigjør. Tilsløring av sannheten hjelper ingen til himmelen, men fører våre tilhørere til den evige fortapelsen. La oss si til alle som vil høre: Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly.

Av Oddvar Tegnander

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply