Skip to main content

ansatt_av

Hva er det som får flotte, sterke mennesker til å legge fra seg all kritisk sans og følge ledere som ikke fortjener deres hengivenhet? Hva er den virkelige historien til Smiths Venner? Forfatteren vokste opp i Smiths Venner, men forlot dem etter hvert frivillig. I denne boka gir han sine svar på spørsmål han lenge har forsøkt å komme til bunns i.

Forfatter: Johan Velten
Tittel: Ansatt av Gud. Et kritisk søkelys på Smiths Venner.
Sider: 251
År: Ny-utgivelse 2016

Boken kan bestilles fra http://www.velten.no/

Jan Karlsson

Author Jan Karlsson

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

More posts by Jan Karlsson

Leave a Reply