Skip to main content

ansatt_av

Hva er det som får flotte, sterke mennesker til å legge fra seg all kritisk sans og følge ledere som ikke fortjener deres hengivenhet? Hva er den virkelige historien til Smiths Venner? Forfatteren vokste opp i Smiths Venner, men forlot dem etter hvert frivillig. I denne boka gir han sine svar på spørsmål han lenge har forsøkt å komme til bunns i.

Forfatter: Johan Velten
Tittel: Ansatt av Gud. Et kritisk søkelys på Smiths Venner.
Sider: 251
År: Ny-utgivelse 2016

Boken kan bestilles fra http://www.velten.no/

Author Jan Karlsson

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

More posts by Jan Karlsson

Leave a Reply