Skip to main content

Røyking er galt og ingen bør røyke. Det tar liv (Åp 21, 8). Det blir ofte en avhengighet  (1 Kor 6, 12; Gal 5,1). Det sender ut et feil signal til omverden, til både barn og voksne, om at man støtter en næring som årlig tar livet av 5 millioner mennesker. Bare passiv røyking tar årlig livet av 600.000 mennesker. En tredjedel av disse er barn [1. http://www.bbc.co.uk/news/health-11844169]. Det alene burde være nok til at ingen ønsker å røyke.

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
1. Kor 6, 12

I tillegg utsetter man samfunnet for ekstra kostnader med behandling og sykehusopphold. Det er sykesenger som kunne blitt tildelt de som virkelig trenger dem. Pengene man bruker på tobakk er penger som man i stedet kunne brukt til veldedighet.

Det betyr ikke at man ikke er kristen fordi man røyker. Det betyr at man må vende om. Å vende om betyr å snu seg bort i fra synd, be om tilgivelse og rette sitt blikk mot Gud.

Se om du er et godt nok menneske til å komme til himmelen på http://trengerGud.no

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply