Skip to main content

Av Ray Comfort.

Det kan hende verden spør: «Hva er galt med å være transseksuell, bifil eller homofil? De kan tross alt ikke noe for at de er født slik.» Har du et svar på dette liggende klart? Denne måten å begrunne seg på kan være med å lede den som stiller spørsmålet over til sannheten.

For å besvare dette spørsmålet, la meg først stille deg et annet spørsmål. Tror du at det finnes noe som heter absolutt moral? Er det noe som er absolutt rett og noe som er absolutt galt? Er det noen gang moralsk riktig å myrde et annet menneske? Er voldtekt galt? Når ville det være moralsk rett å voldta en kvinne? Er pedofili galt? Hvis du sier at disse tingene er absolutt galt, så er neste spørsmål: Hvem er det som sier at det er galt? Fra hvor henter du dette moralske kompass, som avgjør om noe er riktig eller galt?

Hvis du utelater Gud og de ti bud, så vil du mest sannsynlig si at disse tingene ikke er riktige fordi samfunnet sier det. Det er flertallet som regjerer. Hvis det er det du tror, så må du også erkjenne at det Hitler gjorde var moralsk rett. Han drepte elleve millioner mennesker – seks millioner jøder, og resten var homofile, sigøynere, svarte, Jehovas vitner, psykisk og fysisk utviklingshemmede og alle andre som var uenige med ham. Hitler gjorde det han gjorde med støtte av det tyske folket. Han ble utvalgt som den øverste hersker, og det han gjorde var derfor lovlig. Ifølge din filosofi, så var det han gjorde ikke galt. Det er dette som er hjørnet vi maler oss selv inn i, hvis vi sier at moral er det som er bestemt av flertallet. Vi mener at makt er rett.

Før 1962 var sodomi regnet som en grov forbrytelse i hver stat i USA. Det ble straffet med en lang fengselsstraff og ofte hardt arbeid. Flertallet sa at sodomi var veldig galt, men samfunnets oppfatning av det har endret seg radikalt.

Problemet med et samfunn som ikke har noen absolutte moral er at det forutsigbart sklir ned en sti av degenerasjon. Det blir ikke noe moralsk bedre; det blir verre. Nazisme og pedofili blir normen, og følgelig blir Bibelen hatet fordi den fordømmer enhver form for umoral. Den forteller oss at det finnes absolutt moral; at det alltid er galt å drepe, voldta, driver hor; og at Gud vil bringe til doms alle de som bryter disse forskriftene. Det virker som en redegjørelse for deres absolutte og uforanderlige natur, at Gud selv skrev de ti bud i stein. Så la han til at vi bryter dem til bare ved å tenke dem. Hvis vi hater noen, så er vi en morder. Hvis vi begjær, så er vi utro i vårt hjerte.

Les også: Er homofili synd fra et kristent standpunkt?

Jeg har ofte sagt at byen jeg bor i ikke egentlig har et problem med smog. Hver dag jeg går ut i den friske morgenluften, er himmelen blå og luften ren. Skjønt, rundt meg kan jeg se en brun tåke i horisonten – det er byene rundt oss som har et problem med smog. Vi har absolutt ikke det.

Hvis jeg derimot reiser 3000 meter opp i et fly og ser ned på plassen, så kan jeg se en brun smog som dekker hele Los Angeles. Når jeg er i det, så ser jeg det ikke, men når jeg er over det, så kan jeg se alle ting klart. Se nå på smogen av synd, sett fra Guds høye perspektiv:

Herren skuer fra himmelen ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. (Sal 14, 2-3)

Fra vårt lave synspunkt, så finnes det mange gode mennesker. Når vi ser det fra Guds synspunkt, så ser vi oss selv i sannhet. I Guds øyne er utroskap alltid galt. Voldtekt er alltid galt. Drap er alltid og absolutt galt. Så er det også med begjær, hat, løgn, tyveri, grådighet, utakknemlighet mot Gud og blasfemi. Samfunnet kan si at det er riktig fordi det har blitt en del av den moderne menneskelige oppførsel. Likevel er fremdeles moralsk galt. Er homoseksualitet da moralsk galt i Guds øyne? Dette er Guds synspunkt:

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. (1 Kor 6, 9-10)

Homofile er «født slik.» Vi er alle født med en syndig natur. Alle av oss er født med en tilbøyelighet til å styre inn i utroskap, løgn, tyveri, utukt, homofili, osv. Vi er født syndere, og det er derfor vi må bli «født på ny». Når vi blir født av Guds Ånd (se Johannes kapittel 3), så vil vi ønske å gjøre det som er rett og som behager Ham.

Så, hvordan kan du på en høflig måte fortelle en homoseksuell den gode nyheten om at han kan få evig liv, uten å fornærme ham? Hvordan overbeviser du ham om at han må omvende seg fra all synd (inkludert homofili) og sette sin lit til Jesus alene? Svaret finner du dette verset:

Men vi vet at loven er god så sant den brukes etter lovens hensikt.  Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. (1 Tim 1, 8-10)

Se også: Ray Comfort lovingly and candidly shares with a man named Victor. Victor is a likable man. We hope to see him in heaven one day.

Når Bibelen her snakker om «loven», så viser den til den moralske lov. Altså, de ti bud. Det er dette Jesus brukte i Markus 10, 17 og som Paul brukte i Romerne 2, 20 for å vise syndere syndens natur. Hvis du tar deg tid til å gjøre hva Jesus og Paulus gjorde, og fører en homoseksuell gjennom de ti bud, så kan du overbevise ham (med Guds hjelp) om at han er en synder, en løgner, en tyv og en gudsbespotter som desperat trenger en frelser. Hvis ikke vil han ende opp i helvetet. Du har ikke engang nevnt homofili, og grunnen til det er at «loven ikke er gitt for den rettferdige, men for… sodomitter…»[1. Sodomi, eldre betegnelse på seksuelle handlinger som etter religiøse, juridiske og kulturelle normer ble ansett for å være «mot naturen». Som regel gjaldt det orale eller anale samleier eller samleie med dyr. Sodomitt var som regel en betegnelse på en homoseksuell mann. (http://snl.no/sodomi)]

Publisert under tillatelse fra LivingWaters.com. Til norsk ved Ronny R. Larsen.

Ray Comfort

Author Ray Comfort

Ray Comfort is the best-selling author of more than 60 books. He is also the co-host of an award-winning television program (with actor Kirk Cameron) which is seen in 123 countries. He has spoken on the subject of atheism at Yale and other prestigious universities, debated on ABC's Nightline, written, God Doesn't Believe in Atheists, The Atheist Test (booklet--over one million copies sold), You can Lead an Atheist to Evidence But You can't Make Him Think, and, Evolution: A Fair Tale For Grownups (Bridge Logos). He was a platform speaker for American Atheists, Inc., at their 2001 National Convention. Ray and his wife Sue live in Southern California. All textual material published with written permission by Living Waters.

More posts by Ray Comfort

Leave a Reply