Skip to main content

Så klart, men når du skriver et brev, er det deg eller pennen som skriver brevet? På samme måte som pennen kun er et instrument som du bruker, så brukte Gud mennesker som et instrument for å skrive Hans «brev» til menneskeheten. Det var alt fra konger til vanlige fiskere, men de 66 bøkene i Bibelen ble gitt ved Guds inspirasjon. Beviser på det overnaturlige kan du se ved en gjennomgang av dens profetier.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply