Skip to main content

Radiometrisk måling er prosessen hvor man estimerer alderen på bergarter ut i fra hvor mye de har blitt brutt ned av radioaktive isotoper.

Siden en viktig del av prosessen er basert på menneskelige antagelser, så beviser ikke prosessen at jorden er flere millioner år gammel.

Atomer

Hvert element, som karbon og oksygen, består av atomer. De består av tre grunnleggende deler:

  • Elektroner: Partikler som har negativ elektrisk ladning og er minst av de tre.
  • Protoner: Partikler som har positiv ladning og er omkring 1836 ganger tyngre enn elektronet.
  • Nøytroner: Partikler som er elektrisk nøytrale og er omkring 1839 ganger tyngre enn elektronet.

Det varierer hvor mange nøytroner som er i kjernen. Disse variasjonene kalles isotoper. Selv om antall nøytroner varierer, så har hvert atom like mange elektroner som protoner.

Isotoper

www.answersingenesis.org

Et atom med for mange nøytroner i forhold til protoner (gul og blå i kjernen) er et utstabil atom som etterhvert vil bli stabilisert.

Radioaktiv nedbrytelse er prosessen hvor et element (utpekt som nåværende isotop) blir forandret til et annet element (datter isotop).De nåværende isotoper som brytes ned kalles radioisotop.

Antagelser

For å datere en bergart, så må forskerne først kalkulere hvor lang tid som er påkrevd før atomet har blitt stabilisert. Man må da først gjøre antagelser over hvor gamle bergartene er og over hvor mye bergartene har blitt brutt ned.

Siden ingen forskere var tilstede for «millioner» av år siden da bergartene ble dannet, så kan de dermed ikke estimere hvor mange ustabile atomer som allerede var i bergarten da den ble til.

De vet heller ikke hvor raskt de ustabile atomene ble nedbrutt da bergarten ble dannet.

Vitenskapen går ut i fra at atomene ble nedbrutt i en konstant hastighet, uten å ta hensyn til andre innvirkning i skapelsen og forandringer under den store flommen.

Les også: Var det plass til alle dyrene i Noahs ark?

Når en geolog tester en bergart, så gjør han først antagelser om at alle datter atomene ble produsert fra selve nedbrytelsen av de nåværende atomene fra da bergarten ble dannet.

Men disse antagelsene kan lett bli feil.

Man kan ikke estimere hvor mange ustabile atomer som allerede var i bergarten da den ble til. Man kan heller ikke konstantere at nedbrytelseshastigheten var den samme som i dag.

Les også: Radiometric Dating: Problems with the Assumptions

Derfor beviser ikke radiometrisk måling at jorden er flere millioner år gammel. Om det så var tilfelle, så er uansett Gud allmektig til å skape universet i den alder som det er i.

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply