Skip to main content

De fleste evolusjonister tror at overfylt hav og rovfisk oppmuntret noen fisker til å kave opp av vannet og opp på land, slik at de utviklet seg til pustende landdyr.

Men uansett hvor ugjestmildt havet måtte være, så finnes det ingen kjent biologisk faktor som kan produsere ny genetisk informasjon for alle de komplekse kjennetegn og trekk som vi finner hos landyrene.

Evolusjonistene påstår at tilfeldige feil i den genetiske informasjonen ga opphav til en rekke nye egenskaper. Disse sier de ble valgt ut i fra de biologiske omstendighetene på land.

Formodentlig så startet dette den sakte prosessen hvor fisk utviklet seg til landdyr.

Men alle som har sett en fisk som har kommet opp av sjøen og opp på land, sprellende og gispende etter luft, vet at de ikke overlever svært lenge.

For de fleste mennesker så er det tullprat at fisk hopper opp fra sjøen for å bli pustende, landbaserte dyr.

I et forsøk på å ro seg bort i fra det evolusjonistiske vaset, så har tv-kanaler som BBC og National Geographic, foreslått at den første fisken som kravlet opp på land må ha vært en fisk med lunger.

Men å ikke ha muligheten til å puste på land er ikke den eneste hindringen som må til for å overleve en slik evolusjonistisk tankegang.

Vann fungerer som et naturlig filter mot solens skadefulle, ultrafiolette stråler, og fiskeskjell gir ingen naturlig beskyttelse imot solens energi. Og hva med formering. Det må være både en hanfisk og hunfisk for at fisken skal reprodusere seg selv.

Så kanskje et av hvert kjønn kravlet opp fra havet og opp på land, på samme dag, og heldigvis på samme tid som planter hadde utviklet seg til å produsere oksygen, som tillot fiskene å kunne puste.

Og da, helt utrolig, fant hannen hunfisken. De paret seg og deres suksessfulle generasjoner fortsatte å utvikle seg over flere millioner år.

Når man følger den evolusjonistiske tankemåte, så må man spørre seg selv hvordan de første fiskene skulle ha overlevd mens deres matkilde fremdeles var tilbake i sjøen.

Hvordan kunne forresten planter som skulle produsere oksygen, bli befruktet av insekter og andre dyr, hvis fisken ennå ikke hadde utviklet seg til amfibier, reptiler og ellers alt annet liv her på jorden som vi ser presentert i typiske evolusjonistiske skolebøker?

I virkeligheten vil slike evolusjonistiske fantasier produsere problemer som kun kan løses ved mirakler. Trist nok, kan vi ut i fra alle bevisene, fremdeles se hvilket steg vitenskapen vil gå for å unngå idéen om at en intelligent skaper står bak skapelsen.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply