Skip to main content

Døm ikke, for at dere selv ikke skal bli dømt? Hørtes det kjent ut? Når det er diskusjon om abort, utroskap, homoseksualitet eller samboerskap, så sier folk ofte at kristne er fordømmende og dømmer andre. Det finnes til og med de som siterer «Døm ikke, forat dere ikke skal dømmes! For med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes!».

Det de glemmer er å ta med det femte verset som sier «Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se å dra splinten ut av din brors øye!»

Jesus lærer oss i vers fem er at vi først skal dømme oss selv, før vi forkynner dom over andre. Hva nytter det vel å forkynne dom over drunkenskap når du selv drikker deg full. Hva nytte er det vel å forkynne dom over løgnere, når du selv er den som lyver. Hva nytter det å forkynne dom over utroskap, når du selv begår utroskap. Vi må først omvende oss.

Vi er kalt til å forkynne evangeliet, og en viktig del av evangeliet er forkynnelsen om synd, dom og nåde. For kristne er det Bibelen som setter standarden for absolutt moral og rettferdighet, ikke dine meninger og tanker.

Når vi ser alt ondskapen som er i verden og setter denne opp mot Guds godhet, så blir spørsmålet: «Hvordan kan det ikke eksistere et helvete?» Den samme ting som syndere håper vil redde dem på dommedagen — Guds godhet — er det nettopp den samme ting som vil dømme dem.

De som sier at man ikke skal dømme, gjør seg selv skyldig i å dømme. Det kalles hykleri, for det de gjør er er å dømme hva andre gjør som galt. Det vil si de har brutt sin egen standard ved å selv dømme andre.

Se om du er et godt nok menneske til å komme til himmelen på http://trengerGud.no

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply