Skip to main content

Nei. Bibelen forteller at kvinner og menn er like. Dere er alle én i Kristus Jesus (Gal 3, 28). Det finnes maktsyke mennesker, som tar ord og setninger ut av sammenheng fra Bibelen. De fordreier ordet, og bruker det som autoritet til å misbruke og undertrykke kvinner. Dette er ikke bare galt, men det er synd.

Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.
1. Pet 3,7

Ordet den svakere part, handler ikke om intelligens eller verdi, men det handler om fysisk styrke. I det samme verset, står det at kvinnen skal æres av sin ektemann.

5 leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.
Tit 2, 3-5

3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.
1 Kor 11,3

Her står det IKKE at de skal være underdanige. At mannen er kvinnens hode, handler om Guds styre og ordning. Kristus er mannens hode, mannen er kvinnens hode og Gud er Kristi hode.

21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.
25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord.
Ef 5, 21-26

Så til slutt kanskje det viktigste Bibelverset i denne sammenheng. Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus.

Kvinner er like mye verdt som menn og omvendt.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply