Skip to main content

Svaret på dette spørsmålet er et klart ja. I Første Mosebok (1. Mos 6, 9-22) sa Gud til Noah at han skulle bygge en ark av sypresstre. Den skulle være 188 meter lang, 31 meter bred og 19 meter høy. Dette tilsvarer 110.732 kubikkmeter fordelt på tre etasjer. Arken var seks ganger lenger enn den var bred. Dette utgjorde en optimal konstruksjon for bølger opp til 60 meter og rotasjon opp til 90 grader.

Dette tilsvarer 569 store, amerikanske moderne jernbanevogner for biltransport. 110.732 kubikkmeter delt på 569 er 194 kubikkmeter med rom.

Les også: Hvordan kunne plantene og insektene overleve den store flommen?
Les også: Hvilke forutsetninger hadde Noa for å bygge arken uten at den sank?

Noah var 480 år da han begynte å bygge arken, og de brukte 120 år. Han fikk i tillegg hjelp til å bygge den. Gjennomsnittsstørrelsen på et dyr på jorden er på størrelse med en katt. La oss for sikkerhetsskyld øke størrelsen til noe større, som en sau. En gjennomsnitts dobbeltdekker biltransportvogn har plass til 240 sauer.

569 dobbeltdekkere x 240 sauer tilsvarer rom til 136.560 dyr. Siden de fleste reptiler og fugler er mye mindre, så kan enkelte av boksene inneholde opp til 480 dyr. Blant insekter er det plass til enda mer i arken. Av alle levende skapninger skulle Noah ta med sju par av alle rene dyr, og et par av alle urene dyr.

Av alle pattedyr (3700 par), fugler (60200 par) , amfibier (2500 par), reptiler (6300 par) og insekter (umulig å kalkulere pga. størrelsen) [1. «The Diversity of Life» by E. O. Wilson, 1992, Harvard University Press, ISBN 0-674-21298-3], vil det være plass til 72700 arter.

3700 par med pattedyr er 7400 dyr. 7400 pattedyr delt på 240 transportvogner tilsvarer 31 transportvogner. Da har vi 538 transportvogner igjen.  120400 fugler delt på 480 tilsvarer 250 transportvogner. Da har vi 288 transportvogner igjen. Når vi regner sammen 2500 amfibier pluss 6300 reptiler får vi 8800 dyr. Siden vi skal ha par ganger vi dette med to, og får 17600 dyr. 17600 dyr delt på 480 blir 37 transportvogner. Da har vi 251 transportvogner igjen til overs.

Dette betyr at kun 56% av arken ble antagelig benyttet til dyrene. Ikke alle dyrene trengte å være i voksen størrelse. Fisker, havpattedyr og annet marineliv var ikke nødvendig å ha med i arken.

Les også: How did all the animals fit on Noah’s ark?

Det har også ofte blitt henvist til at det finnes over 1.3 millioner dyrearter, men det skeptikerne glemmer å fortelle er at over 1 million av de 1.3 millionene kun er insekter. Flytende vegetasjonsmatter fra flommen, med oppfattende lavbunnet rotsystemer ville også være et sted hvor mange insekter kunne overleve flommen, spesielt i egg og larve stadiet.

684442050_e2ec18e415_o

Rovdyr var heller ikke et problem i arken, ettersom tilstanden mest sannsynlig var som det var før syndefallet i edens hage. I tillegg kunne mange av dyrene ha blitt satt i dvale av Gud, for det som mennesket ikke får til, det sørger Gud for. Bibelen forteller at vannet flommet over jorden i førti dager og at alle høye fjell under himmelen ble skjult (1. Mos 7, 17-19).

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

  • john sier:

    gjorde du ikke feil her?? det er da 14 dyr av hver av de rene, og 2 av de urene, tror du må krympe disse dyrene dine ytterligere

    • Det er ingen feil i utregningen. Med «rene» dyr, så menes det dyr som var akseptable for Gud til å bli ofret. Det er derfor det ble valgt ut sju par, slik at det ikke skulle utgjøre noen fare for artens spredning. «Noah bygde et alter for Herren, og han tok noen rene dyr og noen rene fugler og ofret brennoffer på alteret.» (1. Mos 8, 20).

Leave a Reply