Skip to main content

Denne traktaten ble skrevet av pinsebevegelsens etablerer, Thomas Ball Barratt, på slutten av 1930-årene. Den er like aktuell i dag som den dag den ble skrevet. Den inneholder et viktig frelsesbudskap som inkluderer omvendelse fra synd og Jesu fullbragte nådeverk. Den kan brukes av alle uansett menighetstilhørese.

Det er laget to versjoner av traktaten. En a4-versjon som man kan henge opp på oppslagstavler, bussbuer o.l., og en som man kan ha med seg i lommen eller legge i postkasser. For sistnevnte er det viktig at man velger «full størrelse» når man skal skrive den ut. Det er for at margene skal bli riktige i forhold til hverandre. Jeg vil også anbefale at man går til innkjøpt av en ark-kutter (koster 2-300 kr på staples eller clas ohlson).

aaaa

A4-ark traktat
A4-ark traktat med grafikk
A4-ark traktat (tre traktater per ark, med utskrift på begge sider).

HAN DØDE FOR MEG!

Hvis ikke sannheten om Jesu død på Golgata blir personlig for den enkelte, så vil den ikke bringe glede og liv. Det er ikke nok, at Kristi død betraktes som en historisk kjensgjerning. Hans lidelse og død må troes som et verk, som har virkning for mitt tilfelle – for ditt.

Forholdet er dette at alle er dødsdømt, og det er kun en ting som kan utfri oss fra dommen, og det er dette at vi går med på Guds betingelse for å utfries og frelses. Hva er så det?

Jo, at vi i vårt hjerte vender oss fra synden, og tror at Jesu blod er blitt utgydt til frelse for oss.

Ikke noe mer?

Nei! – Det er Guds betingelse. Jesu død hjelper kun den som er villig til å tro dette, og gjemme seg i denne faste og sikre hvileplass. Men det står åpent for alle å trenge inn der. «Hvem som vil, kan komme!» – heter det. Frelsen gjelder folk under alle himmelstrøk, av alle stammer og tungemål, av alle farger og av alle aldre, hvor meget de enn har syndet. Det er en hel og fullkommen frelse!
Og den fåes fritt og for intet. Men vi må omvende oss fra synden og mottar Jesus og hans fullbragte nådeverk med levende tro. Det vil si med virkelig tro. En tro som ikke huser tvil. En tro, som går med på alt det samfunnslivet med Jesus bringer, og gleder seg i det.

Just der hvor du er nå og leser disse ord, kan du tro dette. Å, hvis du bare vil tro, så får du den beste tid du noen sinne har opplevd på jorden. Dine synder vil rulle bort fra ditt tyngede hjerte og skjules i Jesu grav. Du selv vil i tro oppstå med Ham til ett nytt liv.

«Alt vil bli nytt!»

Du vil erfare nådelivets strøm trenge inn i din sjel og hellige hele ditt vesen, hele din tilværelse for Gud. Der vil bli sang, frelsessang og jubel.

Må Herren få gjøre det slik for tusener i gamle Norge! For alle. Ja, han vil sikkert gjøre det, hvis Han bare får komme til. Han venter på øyeblikket da den enkelte tror den hele sannhet! Da kommer livets morgen med lys og fryd for det troende hjerte. Halleluja!

T. B. B

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply