Skip to main content

Det er svært få mennesker som er komfortabel med å tenke på døden. Tanken på døden er noe de fleste fortrenger inntil den dag den innhenter oss selv. Det at en av våre nærmeste er eller kanskje vil havne i helvetet er grusom. Den er så smertelig at mange skaper seg sin egen gud som aldri vil sende noen i fortapelsen. Bare slike som Hitler vil kanskje noen legge til. Og det er sant. Den guden vil aldri sende noen i helvetet, fordi han eksisterer ikke. Du har laget deg en gud til å passe dine meninger og ønsker, og har dermed gjort deg skyldig i å bryte det andre budet som Gud ga oss:

Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

Les også: Vil en god Gud sende mennesker til fortapelsen?

Hvis du ikke har blitt født på ny, så vil du ikke komme til himmelen. Du vil gå fortapt til evig tid og pine, til og med om du er en av dem som ber til Jesus hver dag og sier du har fått tilgivelse. For det står nemlig så tydlig og klart i Joh 3, 3 at «Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny» og at «de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.»

Så hva er redningen for deg og meg? Det er Jesus. Du må bli født på ny for å se himmelens rike. Det handler ikke om å gjøre gode gjerninger eller religiøse handlinger. Det handler ikke om hvor ofte du besøker kirken. Ingen av dette frelser deg.

Les også: Hvordan blir man født på ny?

Mange tenker at «hvis» det finnes en himmel, så håper eller mener de at de er et godt nok menneske til å komme inn til den, men Bibelen forteller at «det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.» (Rom 3, 10-12).

Se også: Er du et godt menneske?

Mange mennesker som går under navnet «kristne» prøver også å rettferdigjøre seg selv med at de kommer til himmelen fordi dem har fått tilgivelse eller ber til Gud, eller at de gjør mange gode ting, men så glemmer dem å ta med resten av det Bibelen har å si om hvem som slipper inn i himmelens rike.

Les også: Hvis Gud eksisterer, hvorfor kan Han ikke bruke flere religioner? Leder ikke alle veier til Gud?

Vår målestokk over godthet er ikke den samme som Gud. Gud krever moralsk perfeksjon, og det kan ingen av oss gi Ham. Gud er så god, at han vil straffe voldtektsforbrytere og mordere, tyver, løgnere, avgudsdyrkere, gudsbespottere, horebukker og ekteskapsbrytere. Stedet for straffen kalles helvetet.

Han vil til og med straffe de som bare ønsket å drepe eller voldta, men som aldri gjorde det. Han advarer med at hvis vi hater noen, så begår vi drap i våre hjerter. Hvis vi ser på en mann eller kvinne med lyst, så har vi allerede vært utro i våre hjerter.

Mange ser for seg helvetet som et sted hvor syndere kan begå syndfylle nytelser, men Jesus sa at helvetet er et sted med evig pine, hvor “Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.” (Mark 9, 45-49).

Vi har en tendens til å glemme hva smerte er når vi ikke opplever den. Kan du forestille deg hvor forferdelig det er å være i pine, uten håp eller redning?

Mange mennesker blir gale hvis de blir isolert i en lang tid uten kontakt med omverden. Forestill deg hvor forferdelig det vil være hvis Gud inndro de tingene vi holder av så kjært – vennskap, kjærlighet, farge, lys, fred, glede, latter og sikkerhet?

Helvete er ikke bare en plass adskilt i fra Gud, men det er også en straff for synd. Det er bokstavelig talt en evig tortur. Det er derfor Bibelen advarer nettopp mot dette, og den sier at “Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!” (hebr 10, 31).

Men har jeg ikke fått tilgivelse og er det ikke nok å bare tro og be til Jesus? Nei. Tenk deg hvis du står foran en ærlig og rettferdig dommer i en rettsal. Du står anklaget for å ha kjørt for fort.

Du sier: Kan du tilgi meg, Herr Dommer?

Tror du dommeren, som er rettskaffen, og som bunden til å følge den den norske lov, vil se til sides for det du har gjort? Nei, en god og rettferdig dommer vil dømme deg etter loven.

Men tenk så. Inn kommer det en mann i ditt sted, som sier at din straff allerede har blitt sonet, slik at du slepper å gå i fengsel. Denne mannen er Jesus. Han har betalt boten og tatt på seg all skyld, fordi vi ikke klarer å holde de ti bud.

Men kommer jeg da til himmelen? Hør så hva Jesus sier i Guds Ord:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 3)

Tilgivelse og tro alene er ikke nok så lenge man synder med glede og gjør det igjen og igjen. Guds Ord forteller at man må bli født på ny. For å bli født på ny tar du et troende valg og vender deg bort i fra synd. Du slutter med å lyve, stjele, rane og drikke deg full. Du lever ikke slik du en gang gjorde før. Så klart vil verden forsøke og dra deg alle veier, men så er det slik at ingen av oss blir noen gang perfekte.

En som har vandret lenge på Guds vei kan ha lagt fra seg flere ting enn det du og meg har. En nyfrelst sliter kanskje med gamle fristelser fordi kjødet og ånden er i konstankt konflikt. Derfor dømmer vi aldri en kristen bror eller søster fordi hun eller han ikke har kommet så langt på veien.

Det er dog ett unntak. Bibelen forteller at alle barn (de som ikke er gamle nok til å ta et troende valg), enten det er døpt eller udøpt, vil komme til himmelen. Ingen unntak! I bibelen leser vi at David mistet sitt barn (2 Sam 12, 18-24), men han visste at han en gang skulle dra dit hans barn er. Paradiset. Et hvert barn tilhører himmelriket, inntil det er gammel nok til å ta et eget valg.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply