Skip to main content

Ja, faktisk er det mulig å bevise at helvetet ikke bare eksisterer, men at det er evigvarende. Hvordan går man så fram for å bevise at helvetet er virkelig?

Du går tilbake til utgangspunktet. For at helvetet skal være sant, så må bibelen være sann. For at bibelen skal være sann, så må kristendommen være sann. Det må være den eneste veien til Gud. For at kristendommen skal være den eneste veien til Gud, så må Gud eksistere. Hvis det ene er feil, er alt feil.

https://www.youtube.com/watch?v=M19g4KtVAGQ

For å unngå en lang artikkel er det i stedet en kort innledning og så lenket opp til flere artikler.

1. Gud

De som sier at deres gud aldri ville skape et helvete, har rett, for den gud har aldri eksistert. De har laget seg en avgud som passer deres eget formål og fantasi. Bibelen kaller det avgudsdyrkelse.

Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10). Den sanne Gud, både kan og har skapt fortapelsen for de som avviser frelsen.

Gud har lagt igjen beviser som er åpent for alle som vil se dem. Skapelsen i seg selv er et bevis i form av mennesket, naturen, jorden, fysikk og naturlovene. Det første man vil se er at hele universet beviser eksistensen av Gud.

2. Universet

Det er tre mulige forklaringer til universets tilblivelse: Det har alltid eksistert. Det skapte seg selv. Det ble skapt av noen eller noe utenfor universet.

Hvis man kan bevise at universet har en Skaper og at denne skaperen er Gud, så har man bevist at Gud eksiserer uten å bruke Bibelen.

Følgende lenker er lagt til grunn for universets tilblivelse:

Hvordan ble universet til?
Når energimengden i universet er konstant, trenger man da en Skaper?
Hvis universet ikke kunne oppstå fra intet, hvordan kunne da Gud oppstå fra intet?
Hvor gammelt er mennesket, jorden og universet?
Er det ikke omvendt bevisbyrde for en ateist å bevise at Gud ikke eksisterer?
Hvordan kunne universet oppstå fra intet?
Motbeviser ikke Big Bang teorien Bibelens skapelse?

Når man har fastslått at det er en Skaper, går man videre til hvilken religion som er den rette.

3. Religion

Religion er et uttrykk som jeg normalt ikke assosierer med kristendommen. Jesus kom for å oppheve religion. Hvis religionen er så fantastisk, hvorfor har den startet så mange kriger? Hvorfor bygger den store flotte kirker når den mislykkes med å fø de som sulter. Den forteller enslige mødre at de er horer og at Gud ikke elsker dem hvis de noen gang har vært skilt, men Gud i det gamle testamentet forteller at det faktisk er de religiøse som er horer. Problemet med religion er at den aldri kommer til kjernen. Religion er kun en handling som i en lang liste over oppgaver. Religionen sier gjøre, Jesus sa det er gjort. Religionen sier slave, Jesus sier sønn. Religionen gjør deg blind, men Jesus lar deg se.

Det er dette som gjør religionen og kristendommen to forskjellige grupper. I religionen er det mennesket som søker Gud. I kristendommen er det Gud som søker mennesket. Da Jesus gråt det er fullbragt, så tror jeg faktisk han mente det. Hvis Jesus var her i dag, ville kirken slippe ham inn?

Følgende lenker er lagt til grunn over hvorfor kristendommen er den eneste veien til Gud:

Hvis Gud eksisterer, hvorfor kan Han ikke bruke flere religioner? Leder ikke alle veier til Gud?
Ber muslimer til samme Gud som kristne?
Er det bare en Gud?
Har ikke religion påført verden krig og elendighet?
Spørsmål til muslimer: Kan en profet som regnes som stor i Islam, lyve?

4. Bibelen

Bibelen har vært under granskning og angrep i hundrevis av år. Likevel fremstår den i dag som både sann og troverdig. Både arkeologi, sekulære kilder, vitnesbyrd, historie og flere hundre oppfylte profetier beviser at Bibelen er sann.

Hvilke kilder danner grunnlaget for Bibelen slik den er i dag?
Kan det utelukkes at det forekommer feil i Bibelen?
Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?
Hvem har skrevet Det Nye Testamentet?
Kan vi stole på Bibeloversettelsene?
Kan vi stole på Bibelen?
Hvem har skrevet bibelen?
Hvor mange personer har Gud brukt til å skrive bibelen?
Verden sier at bibelen er en skrønebok, full av fabler og eventyr. Er det sant?
Er det ikke selvmotsigelser i bibelen?
Hva sier de bibelske forfattere selv om den guddommelige inspirasjon?
Hvorfor nevner Bibelen det myteomspunnede dyret enhjørning?
Er ikke jorden flat i følge kristendommen?
Beviser arkeologi Bibelen?
Hvordan kunne Moses ha skrevet femte mosebok når den inneholder beretningen om hans død?
På Wikipedia står det at det er andre enn forfatterne selv som har skrevet brevene i NT, er dette riktig?

5. Jesus

Jesus er den andre personen i treenigheten, hvor Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser og Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen. Jesus er den andre personen i treenigheten, hvor Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser og Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen. Jesus er den som tok på seg all synd for at du og meg skulle bli rettferdige innenfor Gud.

Hvem er Jesus?
Hvor i Bibelen står det at Jesus er Gud?
Var Jesu lidelse og død for verdens frelse blitt forutsagt i Det gamle Testamente?
Den matematiske sannsynligheten for at Jesus skulle oppfylle alle profetiene

Jesus var ikke bare en historisk person, men han er Gud. Kun Gud kunne oppfylle alle de hundre profetiene som står i Bibelen.

 6. Himmelen eller helvetet

Ville du solgt et av dine øyne for en million? Nei? Ditt øye er verdifult for deg. Hvor verdifull er da sjelen din for deg? Evigheten er en lang tid å ta feil. Helvetet er en virkelig plass. Det er ikke et midlertidig sted. Det er evig. Jesus advarte om hvor alvorlig det er å havne i helvetet. Hvorfor skulle han advare dem om det hvis det kun var et midlertidig sted? Jesus sa at Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete. (Matt 5, 29).

Hva menes med «ånd og sjel og legeme» ?
Hva skjer med et menneske når det dør?
Når et troende menneske dør, går da sjelen direkte til himmelen?
Finnes det et helvete?
Vil en god Gud sende mennesker til fortapelsen?
Det finnes en evig fortapelse
Min gud vil aldri skape et helvete?
Hva er fortapelsen eller helvetet?

7. Konklusjon

Er du et godt menneske? Kommer du til himmelen eller fortapelsen hvis du dør i dag? Hvis jeg sier jeg er et godt menneske, la oss da se hvor godt menneske jeg er etter Guds målestokk. De ti bud viser oss hva Gud ser på som galt. Kommer jeg til himmelen eller fortapelsen?

La oss se…

Har jeg noen gang fortalt en løgn? Ja. Hva kalles jeg da? En løgner.
Har jeg noen gang stjålet noe? Ja. Hva kalles jeg da? En tyv.
Har jeg noen gang misbrukt Guds navn? Mange ganger. Hva kalles jeg da? Blasfemiker.

Det syvende bud sier at man «ikke skal bryte ekteskapet», men hør så hva Jesus sier: «Den som ser på en kvinne (mann) med begjær etter henne (han), har allerede begått ekteskapsbrudd med henne (han) i sitt hjerte».

Så etter min egen innrømmelse, er jeg en løgner og tyv. Jeg har begått blasfemi og vært utro i mitt hjerte.

Og tenk, det var bare noen få av Guds ti bud (jeg har brutt alle utenom ett av dem).

Når jeg står foran Guds trone på dommens dag, hvordan tror du da Gud dømmer meg? Til himmelen eller helvete?

Tenk deg, hvis en dommer i en rettsak vender det blinde øyet bort til en gjengleder som står tiltalt for et brutalt drap, er han en god eller dårlig dommer?

I så fall er dommeren korrupt og bør bli tiltalt.

Hvis han er en god dommer, så vil han gjøre alt i sin makt for å få domfelt forbryteren, slik at han blir straffet.

Hvis den allmektige Gud ser en mann som voldtar og kveler din mor eller søster, synes du at han skal se en annen vei, eller bringe mannen inn til doms?

Hvis Gud ser en annen vei, så er han korrupt og burde selv bli tiltalt. Men hvis Gud er god, så vil han gjøre alt i sin makt for å sørge for at morderen får sin dom.

Bibelen forteller at Han vil straffe mordere, og stedet for straffen kalles helvetet.

Gud er så god, at han vil straffe voldtektsforbrytere og mordere, tyver, løgnere, avgudsdyrkere, gudsbespottere, horebukker og ekteskapsbrytere.

Han vil til og med straffe de som bare ønsket å drepe eller voldta, men som aldri gjorde det.

Han advarer med at hvis vi hater noen, så begår vi drap i våre hjerter. Hvis vi ser på en mann eller kvinne med lyst, så har vi allerede vært utro i våre hjerter.

Mange ser for seg helvetet som et sted hvor syndere kan begå syndfylle nytelser, men Jesus sa at helvetet er et sted med evig pine, hvor “Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.” (Mark 9, 45-49).

Vi har en tendens til å glemme hva smerte er når vi ikke opplever den. Kan du forestille deg hvor forferdelig det er å være i pine, uten håp eller redning?

Mange mennesker blir gale hvis de blir isolert i en lang tid uten kontakt med omverden. Forestill deg hvor forferdelig det vil være hvis Gud inndro de tingene vi holder av så kjært – vennskap, kjærlighet, farge, lys, fred, glede, latter og sikkerhet?

Helvete er ikke bare en plass adskilt i fra Gud, men det er også en straff for synd. Det er bokstavelig talt en evig tortur. Det er derfor Bibelen advarer nettopp mot dette, og den sier at “Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!” (hebr 10, 31).

Gud har gitt oss lovbudene for at vi skal se hva som er synd, og uten at en synder er overbevist om at han har syndet imot Gud, så vil han ikke se på helvetet som hans evige ende.

Hør hva Guds Ord sier til svar:

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (1 Kor 6, 10)

Men har jeg ikke fått tilgivelse og er det ikke nok å bare tro på Jesus?

Tenk deg hvis du står foran en ærlig og rettferdig dommer i en rettsal. Du står anklaget for å ha kjørt for fort.

Du sier: Kan du tilgi meg, Herr Dommer?

Tror du dommeren, som er rettskaffen, og som bunden til å følge den den norske lov, vil se til sides for det du har gjort? Nei, en god og rettferdig dommer vil dømme deg etter loven.

Men tenk så. Inn kommer det en mann i ditt sted, som sier at din straff allerede har blitt sonet, slik at du slepper å gå i fengsel.

Denne mannen er Jesus. Han har betalt boten og tatt på seg all skyld, fordi vi ikke klarer å holde de ti bud.

Men kommer jeg da til himmelen?

Hør så hva Jesus sier i Guds Ord:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 3)

Tilgivelse og tro alene, er ikke nok. Guds Ord forteller at man må bli født på ny. Derfor spør jeg deg, hvis du skulle gå bort i morgen, hvis ditt hjerte skulle stoppe, kommer du da til himmelen?

Hvis du svarer ja, da spør jeg deg; har du da blitt født på ny? Og hvis du skulle være usikker eller sier nei, bekymrer det deg?

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

Leave a Reply