Skip to main content

Det slår meg i skrivende stund at det er mange kristne som har glemt evangeliseringen. På Facebook er det mange frelste, men en skulle ikke tro det var tilfelle. Enkelte skriver ikke et eneste ord på veggene sine om frelsen og fortapelsen. I stedet dreier det seg om hverdagsprat og fjas. Det er så en skulle tro at de skammet seg over evangeliet.

Jeg forstår ikke hvordan frelste kan la være å evangelisere for sine venner. Facebook er et utmerket verktøy til å spre Guds ord. Selvsagt vil vi møte motstand, men hadde vi forventet noe annet?

15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. 18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.
Mark 16, 15-18

Jesus sa at vi skulle gå ut med evangeliet. Til og med på internett kan en plante såkorn (Mark 4, 1-20). Har en ikke sjelenød for sine venner? For hedningene er evangeliet et varsel om evig fortapelse og deres dødlighet, mens for oss er det en påminnelse om himmelen og evig liv.

La oss derfor gå ut med evangeliet i form av forkynnelse, lovsang og ord. Tar du utfordringen?

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply