Skip to main content

Både ja og nei. Hvis den det gjelder er tidligere skilt med gyldig grunn i henhold til Guds ord i Bibelen, så har personen lov til å gifte seg på nytt.


Gyldige grunner til skilsmisse ut i fra Skriften:

  • Frafall: Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. Gud har kalt oss til fred (1. Kor 7,15).
  • Utroskap: Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor [1. Ordet hor på gresk er porneia (πopvɩɛα). I følge grunnteksten betyr ordet hor også utroskap, utuktighet, incest, utukt,  homoseksualitet, lesbiskhet, dyresex osv.] og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd (Matt 19,9).

I gammeltestamentlig tid, var det dødsstraff for hor (5. Mos 22,22). På grunn av dette, gikk den uskyldige part fri og kunne således gifte seg på nytt. I dag lever vi ikke lenger under loven, men under nåden. Det betyr at den uskyldige part fremdeles kan gifte seg på nytt.

Vi må likevel huske at det er ikke opp til oss selv å dømme andre. Jesus døde på korset for alle våre synder. Jesus elsker deg, tilgir deg, og ser til ditt hjerte.


Hva da med inntil døden skiller dere ad?

Vil du ta … og love å elske og ære … være … tro og bli hos … i gode og onde dager, inntil døden skiller dere ad?

Mange glemmer at dette er et todelt løfte.  Du lover å elske, være tro og bli hos din partner i gode og onde dager OG være sammen inntil døden skiller dere ad.

Når den ene partneren ikke holder sin første klausul, på grunn av hor (se fotnote 1), så er den andre personen løst fra tidsklausulen.


Hva med de nyfrelste, som har vært skilt uten gyldig grunn i fortiden?

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.
1 Kor 6, 9-11

Gjennom troen i Kristus har vår synd blitt tilgitt. Det er som de aldri har eksistert. De som fremdeles hevder det motsatte, er i fare for å ignorere advarselen fra Peter i Apostlenes gjerninger:

15 For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.»
Apg 10, 15


Hva med Matt 5,32?

32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.
Matt 5,32

Som vanlig, må alle bibelvers sees i sammenheng med andre bibelvers under samme emne. Ser vi i 1. Kor 7,15, Matt 19,9 under gyldig grunn til skilsmisse, så betyr dette bibelverset følgende:

Hvis noen skiller seg fra sin ektefelle, uten støtte fra Bibelen (1. Kor 7,15, Matt 19,9), så regner Gud dere fremdeles som gifte. På grunn av dette, er det fremdeles regnet som utroskap hvis en eller begge ektefellene finner seg en ny partner. Hvis årsaken til skilsmissen er gyldig, gjelder så klart ikke dette.

Et prinsipp som går igjen gjennom hele Bibelen er; De uskyldige må aldri bli behandlet som skyldig, heller ikke de  skyldige må bli behandlet som uskyldig [2. Derek Prince, God is a Matchmaker s. 125]


Hva med tilgivelse?

Når det gjelder tilgivelse, så er det viktig å huske på Matteus 12,31: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.

All synd inkluderer også utroskap og andre synder. Hvis du oppriktig søker Gud for tilgivelse, så vil Han tilgi deg. Han ser til ditt hjerte.

Fremdeles ikke overbevist?
Da kan du selv lese hva pinsebevegelsens grunnlegger i Norge, Thomas Ball Barratt, sier om saken i boken [3. Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906] Ekteskap, skilsmisse og gjengifte av T.B. Barrat (pdf-format).

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply