Skip to main content

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Mark 16,16

Dåp er ikke et krav for å bli frelst, men dåpen hører til sammen med frelsen (Rom 6,3-9). I Mark 16,16 står det ikke at «den som ikke blir døpt skal bli fordømt», men at «de som ikke tror skal bli fordømt».

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst
Rom 10,9

Dette er et minstekrav for å bli frelst. Dåpen er en god samvittighetspakt (1 Pet 3,21) mellom deg og Gud. Det er en begravelse av det gamle syndelivet og en oppstandelse til et nytt liv.

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.  5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden.  7 For synden har ikke lenger noen rett over den som er død.  8 Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham.  9 Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham.
Rom 6,3-9

Dåpen er altså ikke et krav i å bli frelst, men den (det holder ikke med barnedåp, som er en menneskeskapt tradisjon) hører til sammen med frelsen. Det er en troshandling og en god samvittighetspakt mellom deg og Gud.

Hvis det skulle være frelse i dåpen, hva da med de som tar imot Jesus på sine knær og blir åndsdøpt i den Hellige Ånd og ild med tunger som tegn, før de har blitt døpt, hva da med dem? Skulle ikke de være frelste, selv om de ikke er døpt? Hva da med de som blir frelst av tro men som ikke rekker å bli døpt, fordi de lider martyrdøden? Hva med de eldre eller dødssyke som imot Frelsen fra sykesengen før de dør?

Hvis læren om at det er frelse i dåpen er ikke fra Gud, så er den fra en falsk åpenbaringsånd. Den onde kan ikke ta frelsen bort i fra et frelst menneske, men han kan prøve å ta fra deg din frelsesvisshet. Den sorg som kommer over deg kan han bruke til å hindre ditt bønneliv eller ditt fremtidige kall. Han kan prøve å gjøre deg trist med at dine foreldre eller venner som ble frelst på sykesengen, men som ikke rakk å få vann over hodet før de døde, er i en evig fortapelse og pine.

Gud er ikke en Gud av uorden og kaos. Mennesket derimot med sine mennesketradisjoner og syn er det.

Dåpen hører naturlig med på veien etter du har blitt frelst. Den er like naturlig som det å bli frelst. Enhver som er frelst vil ønske å bli døpt, men det er ikke frelse i den. Frelsen er en gave i fra Gud. Alt vi trenger å gjøre er å ta imot.

Når døper du deg da? Fortest mulig når du føler deg klar, og ikke når andre forteller deg det.

Andre artikler:

http://carm.org/is-baptism-necessary-salvation

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply