Skip to main content

Synd er lovbrudd mot Gud. Hvis du har fortalt en løgn, hva kalles du da? En løgner? Hvis du har tatt noe som ikke er ditt, samme hvor ubetydelig det er, hva er du da? En tyv? Jesus sa at hver den som ser på et menneske av lyst, har begått utroskap i sitt hjerte. Har du noen gang sett på et annet menneske av lyst? I så fall har du begått utroskap i ditt hjerte. Har du noen gang misbrukt Guds navn? Det er alvorlig. Gud er hellig. Han ga deg ditt liv, øyne å se med, ører å høre med. Ikke en gang navnet til Hitler blir brukt som et negativt eller betydningsløst ord, slik noen gjør med Jesus eller vår Far.

Etter vår egen innrømmelse, er vi en løgner, tyv og vi har begått utroskap i våre hjerter. Tenk, det var bare noen få av Guds ti bud. Gud sier til oss gjennom sitt ord at ingen løgnere, tyver, de som drikker seg fulle, de som misbruker Guds ord eller som er utro skal arve Guds rike.

Hva du må gjøre for å bli rett med Gud er å omvende deg og tro på Jesus. Du brøt Guds lov, Jesus betalte straffen. Se om du er et godt menneske på http://trengerGud.no

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply