Skip to main content

Djevelen [1. Fra det greske ordet diabolos, som betyr anklager og baktaler.], Dragen eller Satan [1. Hebraisk ord, og betyr mostander og anklager.], er den første personen i den sataniske treenighet, der den falske profet [1. Hva eller hvem er den falske profet?] er Den Hellige Ånds motstykke, Djevelen er Faderens motstykke og Anti-krist [1. Hvem eller hva er antikrist?] er Jesu motstykke.

Vi kjenner ikke til hans opprinnelse, men vi vet Gud er skaperen av alt, og at han ikke ble skapt som Djevelen. Bibelen gir oss noen få indikasjoner på hvem han er.

13 Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født. 14 Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. 15 Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. 16 Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende steiner. 17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd.
Esek 28, 13-17

Han var kanskje den den vakreste av englene [1. Hva er engler?], en Kjerub, en lysets engel, inntil hovmod ble hans store fall. Mennesket ble fristet av slangen, Djevlen, derfor åpnet Gud en dør av nåde for mennesket. Djevelen hadde ingen frister, for han var selve opphavet til alt det vonde. Ren ondskap.

14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.
2 Kor 11, 14

Han kan skape seg om til en lysets engel, og dermed har mange har blitt forført av ham gjennom falske åpenbaringer, drømmer og profetier.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.
Kol 2, 15.

Selv om den onde fremdeles har krefter, er Jesus sterkere. Jesus har all makt.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply